I място в категория “Неправителствена организация”