2014
06.12

На 04.06.2014 г. се проведе среща на работната група, която изработи Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община 2012-2015 г. Целта на срещата бе да се отчете извършеното от програмата до момента – построени велоалеи, в процес на реализация, проектирани, в процес на проектиране. Решено бе от дирекция „Транспортна инфраструктура”,че ще подготвят официален доклад като отчет по Програмата. Предложихме да бъде направен и анализ на положителните моменти и пречките за този период (2012-2014 г.), за да може велосипедната политика в следващия период да бъде по-ефективна. Обсъдихме възможни последващи действия за актуализиране и изготвяне на програма за следващ период, както и на предложение за промяна на нормативната уредба – в която по всеобщо мнение има много ограничаващи проектирането моменти.

На срещата ни бе показан проект на ОП”Софияпроект” за велоалея по ул.”Обиколна” – от бул.”Копенхаген” до бул.”Проф. Цв.Лазаров” (в момента там няма улица, а само кална пътека). Велоалеята беше проектирана в по-голямата си част двупосочна, 2.0 м на нивото на тротоара, като само в един участък от 200 м преминава от двете страни като еднопосочна с ширина от 1.0м. Проектантите категорично не приемаха обсъждане на броя на лентите за автомобили (4 ленти по 3.0 м), тъй като регулацията на улицата била вече одобрена. Изложихме доводът, че пресичането на улицата на два пъти за толкова къс участък, ще бъде голяма пречка за велосипедистите и най-вероятно те няма да го правят и ще карат или в насрещната велоалея, или по пътя. Потърсихме вариант за провеждане на велоалеята като двупосочна изцяло, но поради наличие на застрояване, няма достатъчно място. Тъй като предложението за промяна на броя на лентите за автомобили не беше в компетенцията на работната група, предложихме като по-добро решение вместо да се създава конфликт с велоалея  на нивото на тротоара и твърде малко място за пешеходци,  да няма велоалея и тротоарът да се обозначи като споделен за пешеходци и велосипедисти. В крайна сметка, както повеляват нашите вътрешни правила, казахме, че ще внесем писмено официално становище в посочения от тях срок (до 09.06.2014), което да е отнесено до компетентните общински служители – зам.кмет по транспорта и гл. архитект.

Ще следим развоя на казуса, който се оказва по-дълбок предвид строежа на метрото и реконструкцията на бул.”К.Паструхов”, по който също трябва да има велоалея.

 

Общо прочитания 3859 , 1 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: