Снимките са част от срещите между сдружение “Велоеволюция” и велосипедни организации в страната, част от проект “Национална велосипедна мрежа”, реализиран с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.ngogrants.bg).