Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mislide/public_html/velobg.org/wp-content/themes/bikeevolution/page.php on line 1
2008.10.16-Становище по проекта за Подробен устройствен план на м. Студентски Град. | Велоеволюция

Становище по проекта за Подробен устройствен план на м. Студентски Град.
ДО: ДИМИТЪР ДИЛЧЕВ
КМЕТ НА РАЙОН “СТУДЕНТСКИ”
КОПИЕ ДО:
ОГП „СОФПРОЕКТ”
СТАНОВИЩЕ
на сдружение „Велоеволюция” по Проекта за изменение на Общия устройствен план на Столична Община, към заповеди №РД-09-137/31.10.2007г. и №РД-09-146/26.09.2008г. на Кмета на СО-Район “Студентски”.

Уважаеми г-н Дилчев,

С настоящото писмо Сдружение „Велоеволюция” желае да изрази своето становище по представения за обществено обсъждане проект за Подробен устройствен план на м. Студентски Град.
Бихме искали да подчертаем необходимостта от внимателен отговор на поставените в настоящото становище въпроси, за да не бъдат пропуснати възможности за очакваното и желано от нас и стотици студенти интегриране на велотранспорта в транспортно-комуникационната мрежа на столицата.
На проведеното обществено представяне на 02.10.2008г. в УНСС бяхме запознати с предвидения проект.
Първо държим да подчертаем положените усилия при проектирането на ПУП за м. Студентски Град и включването на локална велосипедна мрежа.

Второ – отбелязваме принципното ни несъгласие с разглеждането на велосипеда само като част от интегриран градски транспорт а не като цялостен такъв. В тази връзка смятаме необходимо развиване на велосипедната мрежа не само към бъдещата мретростанция а и към съседните квартали на Студетнски Град.
Като основна забележка подчертаваме липсата на предвидената в ОУП на София (предложен за обсъждане със заповед на главния архитект на София № РД-09-09-2 от 16.01.2008 г.) велоалея по бул. Г.М. Димитров.

Също така предлагаме допълнително следните велоалеи обозначени на приложената карта:

  • алея по ул. проф. Кирил Попов
  • алея по ул. проф. Христо Вакарелски
  • алея по ул. Джон Ленън
  • алея по ул. Йордан Йосифов
  • алея по неименованите улици покрай бл. 21 , студентски Стол N4, бл 33 към бул. Г.М. Димитров.

Не на последно място, загрижени и за облика на нашия град изказваме ПЪЛНОТО СИ СЪГЛАСИЕ със ВСИЧКИ предложени зелени площи за Тго.

16.10.2008г.    С уважение:
София           Радостина Маринова
(председател)Тази страница за последно е обновена на: 2013.10.24