Становище

Относно: Обществено обсъждане на Бюджет 2012 на Столична община

При разглеждането на проекто-бюджет 2012 и приложенията към него установихме, че липсва перо за изграждане и поддръжка на велосипедни алеи. Във връзка с това предлагаме:

  • да се обособи ново отделно перо за изграждане и поддръжка на велосипедни алеи в размер съотвестсващ на предвиденото в План на приоритетни за изграждане велосипедни алеи изготвен от работна група създадена със заповед 09.01.104/ 17.03.2010 г. с председател гл.арх. Диков;
  • да се впише пояснение „вкл. изграждане и поддръжка на велосипедни алеи” в съответни пера в бюджета за повече яснота, в случай че такива средства вече са предвидени;

Сдружение „Велоеволюция” смята за необходимо изричното указване на отделения бюджет за велосипедна инфраструктура с цел осигуряване на прозрачност на взетите решения, проследяемост и прозрачност на разходването на отделените средства, както и с цел по-добра информираност на гражданите на София по този обществено значим въпрос.

Отново апелираме да се обърне внимание на ремонт и реконструкции на улици и булеварди за 2012 г., за които в Общия устройствен план на гр. София са предвидени велосипедни трасета. Разходите за изграждане на велоалеи могат да се намалят в пъти, в случай че те се изграждат едновременно с ремонта и реконструкциите на друга транспортна инфраструктура!

Отправяме и препоръка проекто-бюджетът в следващи години да бъде по-видимо и по-ясно обявен, вкл. и на сайта на Столична община. За пореден път ни беше трудно да открием самия проекто-бюджет и неговите приложения, което изключително ни възпрепятства да дадем качествени коментари по предложените документи!

 

16.01.2012 г.
гр. София

Иво Делин
Председател на УС
Сдружение „ВелоеволюцияТази страница за последно е обновена на: 2013.10.24