Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mislide/public_html/velobg.org/wp-content/themes/bikeevolution/page.php on line 1
2011.11.04-Становище относно препоръки по изпълнението на велоалея по бул. Гоце Делчев | Велоеволюция

Изх. N/13 от 04.11.2011 г.

 До Любомир ХРИСТОВ

Заместник-кмет – Направление “Транспорт и транспортни комуникации”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

СТАНОВИЩЕ

за изпълнението на велосипедна алея по бул.”Гоце Делчев”

Уважаеми г-н Христов,

На 28.10.2011 г. проведохме оглед на строителството на велосипедната алея по бул.”Гоце Делчев”, съвместно с представители на дирекция „Транспортна инфраструктура”. По-долу описваме някои наши притеснения и забележки във връзка с качеството на изпълнение, сигурността и комфорта на велосипедистите.

  1. Качество на използвания червен асфалтобетон.

Изпълнената асфалтобетонна настилка по велоалеята е с много груба повърхност. Това означава повече вибрации и съответно по-ниско ниво на комфорт при колоездене. Също притеснително е колко лесно може да бъдат отронени части от асфалта при фугата с бордюрните плочи. Ако тази фуга продължи да се руши и се разширява във времето, то тя ще представлява сериозна заплаха за сигурността на велосипедистите предвид, че гумата може да попадне в нея.

Предлагаме съставът на асфалтобетона да се подобри от гледна точка неговата издръжливост във времето и за постигане на по-гладка повърхност за движение.

  1. Ширина на велосипедната велоалея

Ширината на велосипедната алея е 2.00 м, което е минимума за двупосочна велоалея по действащата българска нормативна уредба и под минимума по препоръчителни холандски норми (“Design Manual for Bicycle Traffic, C.R.O.W., 2007, посочена като референтна книга в раздел „Пътна безопасност” на Европейската комисия).

В ширината от 2.00 м са включени и бордюрите около алеята. Това означава, че асфалтът за велоалеята е около 1.50 м. Това стеснява и реално, и визуално пространството за движение и създава дискомфорт на велосипедистите при разминаване. Би могло поне бордюрът от страната на пешеходците да бъде включен в пешеходната част.

На места велоалеята се раздвоява за заобикаляне на дърво. При това двете части остават широки по 1.00 м, включително бордюрите. Препоръчваме на такива места да се оставя по 1.50 м, за да не създава чувство на несигурност у велосипедистите.

  1. Маркировка

Желателно е да се постави маркировка за велосипедна алея и посоката за движение на велосипедистите при всяко кръстовище и на всеки 50-100 м. Средата на велоалеята да се маркира с пунктир, за да подсказва очакване на велосипедисти и в обратната посока.

  1. Поставяне на предупредителни знаци

За повишаване вниманието на шофьорите към велосипедистите е добре да се поставят предупредителни знаци:

–       За шофьорите, завиващи от бул.”Гоце Делчев” към второстепенните улици – да се укаже, че ще пресекат двупосочна велосипедна алея. Това е необходимо, за да се огледат и дадат предимство на велосипедистите, които се движат по-бързо от пешеходците.

–       За шофьорите, идващи от второстепенните улици към булеварда – да се укаже пресичането на двупосочна велоалея, за да очакват появата на велосипедисти и отдясно. Също препоръчваме да се постави знак стоп, за да подсеща шофьорите да пропуснат пешеходците и велосипедистите, както и да оставят място за тяхното преминаване, ако се наложи няколко коли да изчакват включване в булеварда.

  1. Пресичане на второстепенните улици

Добра практика при пресичането на улици от второстепенната улична мрежа,е те да бъдат задигнати при тротоара и велоалеята, а настилките на тротоара и велоалеята да се продължат през улицата. По този начин вниманието на шофьорите към велосипедистите и пешеходците ще бъде повишено и ще предполага тяхното предимство пред автомобилите.

  1. Подрязване на растителността

При кръстовищата трябва да се осигури видимост на шофьорите към велосипедната и пешеходната алея. Препоръчваме на 20 м преди кръстовище да се изрежат ниските клони на дърветата, а храстите да бъдат премахнати.

Също е необходимо да се подреже растителността, за да има достатъчна височина за свободно движение на велосипедистите и пешеходците. Препоръчителната светла височина на проход за велосипедисти е 2.40 м.

  1. Организация на пространството пред подлеза при бул.”Петко Тодоров”

За тази зона подкрепяме варианта на трасе на велосипедната алея, предложено в работния проект. То осигурява най-логична и директна връзка с подлеза. Относно притесненията, че се преминава през съществуващи зелени площи, предлагаме следното решение: до велоалеята да се изпълни и пешеходна алея, а съществуващия тротоар да се превърне в зелена площ. По този начин едновременно с компенсацията на отнетата зелена площ се осигурява и по-удобна връзка за пешеходците.

Предложение за преминаване на велоалеята край блок 1 считаме за неподходящо, тъй като там има магазин за техника, което е свързано с доставяне и разстоварване на товари. Това би създало препятствие за велосипедистите.

Обръщаме внимание, че е необходима и промяна на вертикалната планировка на тротоара пред подлеза, тъй като сега пред рампата и стълбите има прагове против дъждовните води, които затрудняват придвижването.

  1. Достъпност на подлеза при бул.”България”

Рампите за достъп до подлеза и от двете страни имат прагове. Необходимо е тези прагове да бъдат премахнати и да се постигне равномерност на настилката и наклона. Рампата от страната на жк.”Бели брези” би могла да бъде разделена на стълбище и на рампа, тъй като в този вид е неподходяща за пешеходци и майки с колички, особено при заледявания.

Преминаването на велосипедисти през подлеза ще създаде конфликт с пешеходците, ако няма обособено трасе и достатъчно ширина. Има тесен участък, който би могъл да се избегне, ако бъдат премахнати 4 магазина от едната страна на прохода. Считаме, че слизането на велосипедистите от колелетата в подлеза е крайно нецелесъобразно и некомфортно, тъй като това ги забавя и създава неудобства. По-големия комфорт при колоездене и по-голямата средна скорост за придвижване са от решаващо значение при избора на велосипед като превозно средство пред автомобила.

  1. Корекции на несъответствия с плана на велоалеята

При кръстовището с ул.”Битоля” по средата на изпълнената велоалея е оставен пътен знак. Той следва да бъде преместен преди пешеходната алея.

При кръстовището с ул.”Дойран” стълбът на светофарната уредба е останал по средата на велоалеята, без да е оставено достатъчно място за заобикалянето му. Препоръчваме малко преди стълба велоалеята да се разшири до бордюра край пътното платно.

  1. Връзка с велоалеята по бул.”Цар Борис III

Пресичането на бул.”Цар Борис III” и включването в съществуващата велоалея там също трябва да е безпроблемно и ясно сигнирано. Би могло до пешеходната пътека да има пътека за пресичане на велосипедисти и велосипеден светофар.

 

Създаването на обособени велосипедни трасета е успешна стъпка на общината към създаването на „по-велосипеден” град. Важна характеристиката на една добра велосипедна мрежа е нейната непрекъснатост. Затова при създаването на ново велосипедно трасе е необходимо да се проследи пътят на велосипедиста. Трябва да се направи добра връзка с вече съществуващи трасета или подходящо включване в автомобилното движение – комфортно преминаване на кръстовища, подлези, пресичания, мостове и т.н. Също така е важно да се осигури достатъчна ширина на трасето, качествено изпълнение и поддръжка. По-големия комфорт при колоездене и по-голямата средна скорост за придвижване са от решаващо значение при избора на велосипеда като превозно средство пред автомобила.

С пожелание за успешна работа,

С уважение:

Иво Делин

Председател на

Сдружение „Велоеволюция”Тази страница за последно е обновена на: 2013.10.24