БЯЛА КНИГА Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите.

Прилежащите и документи може да намерите тук.Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: