Чрез анкетите получаваме информация по различни велосипедни въпроси, получаваме обратна връзка от вас и ги използваме като статистически данни при ралични проекти и предложения. Ето всички анкети и благодарим за коректното попълване:Тази страница за последно е обновена на: 2012.11.24