Работна група “Институции” – тук хората се лутат в лабиринта от институции. Изискват се здрави нерви и дипломатичност. Основни задължения са да се водят разговори с различни институции, които имат отношение към велосипедната тематика. Такива институции са различни министерства, Столична община, отделните райони, фирма-проектант и др.

Форум: Работна група “Институции”

Координатор: Радостина Маринова

Членове:Тази страница за последно е обновена на: 2010.03.05