Работна група “Планиране и Инфраструктура” – занимава се с огледи на места, подходящи за изграждането или реконструирането на вече съществуващ велосипеден път или велоалея. Взима дейно участие в срещите с фирми-проектанти относно проектирането на бъдещи велоалеи. Изготвя предложения към устройствените планове;

Форум: Работна група “Планиране и Инфраструктура”

Координатор: Петя ПетроваТази страница за последно е обновена на: 2011.02.03