Целите на сдружение Велоеволюция са:

  • Да представлява велосипедистите пред обществото и държавата, като представя мнението им и защитава интересите и правата им;
  • Да работи за създаване на законови и инфраструктурни улеснения безопасни условия за каране на велосипед;
  • Да създава предпоставки за ефективен диалог и сътрудничество между заинтересованите граждани и граждански групи, бизнес, медии и институции с цел оптимизиране на съществуващите транспортни мрежи;
  • Да работи за повишаване на безопасността по улиците при каране на велосипед;
  • Да популяризира велосипедния транспорт като по-достъпен, здравословен и екологичен алтернативен начин на придвижване;
  • Да създава положително отношение у гражданите към велосипедния транспорт;
  • Да стимулира утвърждаване на култура на равнопоставеност и толерантност между всички участници в пътното движение;
  • Да подпомага велосипедисти и велосипедни сдружения от различни населени места и да ги обединява в различни мероприятия;
  • Да извършва дейности, свързани с устойчиво развитие на транспорта и други, разрешени от закона.


Тази страница за последно е обновена на: 2013.01.31