2013
10.20

Напоследък във “Велоеволюция” сме изключително обезпокоени от текущите големи инфраструктурни проекти лансирани в столицата и липсата на каквато и да е мисъл за мястото на велосипедистите в тях. Въпреки старанието ни да сме винаги информирани за новите неща се оказва, че стари проекти биват изтупвани от праха или пък тихомълком* с нови разработки на подробни устройствени планове за кварталите се залагат трудно поправими грешки и по отношение на вело-движението.
В момента се процедират множество планове и проекти и процедурата изисква да се търси мнението на гражданите, чрез обществените обсъждания. В случай, че се пропусне да се отправят забележки и предложения за велосипедното движение от страна на граждани и организации, готовите планове и реализацията на проекти могат съществено да попречат на светлото велосипедно бъдеще. Обикновено броят становища и мнения на граждани е съществен при вземането на крайните решения за предвижданията в плановете и проектите.
За велосипедистите, които могат и желаят да дадат своето мнение за планирането на инфраструктурата, предлагаме следните 3 стъпки:

Стъпка 1 – Поинтересувайте се какви са предвижданията за велосипедната инфраструктура в квартала, който обитавате или парка в който се разхождате. Готовите подробни устройствени планове (ПУП), техни изменения, планове влезли в процедура по обществено обсъждане и т.н. за цяла София се публикуват на сайта на Направление “Архитектура и градоустройство” на Столична община (НАГ):
http://sofia-agk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=26

Стъпка 2 – Разгледайте плана и се опитайте да разберете как той отговаря на вашите представи и необходимост от велосипедна инфраструктура. Когато намерите интересуващия ви план, ще забележите че единствената възможност е да го разглеждате през сайта. За по-голямо удобство наш доброволец създаде програма позволяваща да изтеглите съответния план на вашия компютър, да го разглеждате и споделяте. Програмата изисква да имате инсталирана java и можете да стартирате от тук.

Стъпка 3 – Оформете ваше становище и го изпратете в срок съгласно обявените процедури, или ако сроковете са приключили – просто подайте жалба с предложения. При оформянето на вашето становище имайте предвид и следните приети от Столична община документи:
Общ устройствен план на СО – велосипедна мрежа

Програма за развитие на велосипедния транспорт в Столична община 2012-2015 г.

Тези три стъпки гарантират, че вашия велосипеден глас ще бъде отчетен на точното място от бюрократичната машина. Ще ви бъдем благодарни, ако изпращате вашите становища с копие и до “Велоеволюция” – това понякога стряска бюракрацията и й сигнализира, че предложенията не бива да бъдат загубени и пренебрегнати. Подавайте становищата си на място в деловодството на съответния общински район или в (НАГ) – така ще получите входящ номер и ще може да следите резултата от предложенията си.

* трябва да сте наясно, че сроковете за реакция са кратки, а по закон всички планове се обявяват на сайта на съответната община/район, в национален ежедневник и в Държавен вестник. Понякога обявите са толкова невидими, а дори и да са публикувани в сайт това не винаги е направено коректно. Малко граждани разбират за обявените процедури, обсъжданията се провеждат в неудобни часове и дори зад заключени врати. Важно е ако имате информация за процедура в ход, да информирате максимално много заинтересовани хора, като например да излезете на велосипедна разходка и да разлепите информация за предстоящо обществено обсъждане на входа на блоковете в съответния квартал.

Общо прочитания 7109 , 2 прочитания днес
  1. Страхотна статия, с повече такива статии ще се изгради една активна гражданска позиция в обществото. Жалко, че намирам сайта сега и тази статия е от 2013. Добрата инфраструктура ще изгради и по-добра култура в хората, повече активност, повече движение, повече здраве.
    Бъдете здрави!

Твоя коментар: