2012
08.01

Несъстоялото се общо събрания през май се планира да се случи на 11 септември 2012 г.

Дата: 11 септември 2012 г. (вторник)
Час: 19:00 ч.
Място: беседката при  Колодрума в Борисова градина (ще има обявление и върху нея)

Дневен ред на общото събрание:

  • Годишен отчет за дейността на Сдружението;
  • Приемане на нови членове;
  • Промяна на Устава;
  • Промяна на членски внос;
  • Разни