2009
10.07
2009
10.02

one life charity

One Life Charity is pleased to announce its 6th annual charity bicycle ride that will take place on 3rd October 2009. Прочети още »

2009
10.02

Ще се проведе общо събрание на сдружение “Велоеволюция”

Дата – 29 октомври  – 2009 г. – четвъртък

Място – стаичката на съдиите при Колодрума в Борисова градина (ще има обявление и върху нея)

Дневен ред на общото събрание:

  • Избор на Управителен съвет и Председател на Сдружението
  • Финансов отчет и отчет за дейността на Сдружението за 2009 г.
  • Прием на нови членове
  • Промени в устава (вкл. промяна на членския внос)
  • Пререгистрация на Сдружението