Писмо от 03.05.2018 г. на Европейската федерация на велосипедистите (European cyclists federation, ECF) до Министъра на вътрешните работи на Република България относно каските и светлоотразителните жилетки в законовата уредба.

ECF_letter-to-Bulgarian-MIA_May_2018.pdf