Работна група “Финанси, стопанска дейност и проекти” – събира членския внос, занимава се със стопанската дейност на сдружението (продажба на тениски и други рекламни материали), намира и изготвя проекти, по които сдружението да кандидатства, води отчетност на средствата, получени от спонсори, и всички други финансови активи;

Форум: Работна група “Финанси”

E-mail: finance@velobg.org