2015
10.12

bike-lane-assesment-best-vs-worst

Към 11.10. 2015 г. оценката се базира на 466 отговора на потребители в специално допитване.

Велосипедистите оценяват наличните велоалеи и велосипедни ленти в петстепенна скала по пет критерия – директност, свързаност, удобство, безопасност и привлекателност. Критериите са възприети в европейската практика и се прилагат още на етап проектиране на велосипедната инфраструктура. Дефиницията им на български език може да бъде намерена тук.

bike-lane-assesment-total

Най-високи оценки на велоалеи, средно от всички потребители:

Директност – бул. Цар Борис III
Свързаност – бул. Цар Борис III
Удобство – ул. Обиколна, кв. Дружба
Безопасност – бул. Цар Борис III
Привлекателност – бул. Тодор Александров

bike-lane-assesment-best

Велоалеята събрала най-високи оценки по всички критерии е тази по бул. Цар Борис III. Макар и сравнително непривлекателна, заради разположението си на шумен булевард с мръсен въздух, тази велоалея е предпочитана заради дългото, обособено и директно трасе.

Най-ниски оценки за велоалеи:

Директност – ул. Обиколна, кв. Дружба
Свързаност – бул. Бъкстон
Удобство – бул. Бъкстон
Безопасност – бул. Тодор Александров (велолента)
Привлекателност – бул. Акад. Иван Гешов

bike-lane-assesment-best-vs-worst

Велоалеята събрала най-ниски оценки по всички критерии е тази по бул. Бъкстон. Макар и привлекателна заради местоположението си, велоалеята е избягвана понеже е тясна, с лоша и неподдържана настилка, конфликтност с пешеходците и липсата на контрол върху неправомерно паркиране.

Често посочвани типове предимства на велоалеи:

 • липса на конфликтност с бързо движещи се МПС
 • добра връзка между отдалечени места
 • добра настилка
 • обособено безопасно трасе

Често посочвани типове недостатъци на велоалеи:

 • много пешеходци се движат по велоалеята
 • липса на включване в движението в края на велоалеята
 • опасни пресичания на улици/кръстовища
 • тясна велоалея

Типове опасни места посочвани от велосипедистите:

 • подлези
  непригодени, със стръмни и тесни рампи с остри завои, конфликт с пешеходци
 • препятствия
  кофи за боклук, нерегламентирано паркиране, стълбове, шахти, неподдържани настилки, неподдържана растителност
 • организация на движението
  опасно или липсващо включване в движението при улици и кръстовища, конфликт с пешеходци, липса на възможност водачите на МПС да се съобразяват с вело-движението, лоша видимост, грешна маркировка

Общата оценка за велоалеите в София по петобалната система е 2.69.

Това е оценка между “среден” и “добър”. Висока оценка велоалеите имат по отношение на директността – почти всяко трасе е обособено за сравнително дълго разстояние, а до крайните точки се стига без заобикаляне. Очаквано най-ниска е оценката за свързаност на велоалеите, тъй като те все още не са свързани в мрежа.

За всяка велоалея изобилстват сигнали за необезопасени кръстовища, нерегламентирано паркиране или други нарушения от страна на водачите на МПС, шахти с повредени или липсващи капаци, остатъци от стълбове, знаци или будки, обекти чиито клиенти паркират върху велоалеите и т.н. Няма велоалея за която да не са посочени опасни места. В отговорите си велосипедистите посочват и личен опит с множество произшествия с автомобили и пешеходци.
Споделените проблеми са толкова много, че очевидно се налага ревизия на всички изградени велосипедни алеи и подробен анализ на безопасноста и организацията на движение.

Подробните резултати от цялото допитване ще бъдат използвани за доклад до направление “Транспорт и транспортни комуникации” в Столична община. Чрез доклада Велоеволюция ще отправи предложение за предвиждане на средства за обезопасяване и поддръжка на велоалеите за бюджет 2016.

Общо прочитания 5818 , 1 прочитания днес
 1. […] “Среден” за велоалеите в София (20 пъти) […]

 2. […] От „Велоеволюция“ правят специално допитване до … От сдружението направи обобщение на резултатите към 11 октомври, което се базира на 466 отговора на потребители, а оценката от него е „среден“ за велоалеите в столицата. […]

 3. Светофарите по велоалеята на бул. “Цар Борис” работят ИЗВРАТЕНО! Те пропускат пешеходци и велосипедисти в две взаимноперпендикулярно посоки ЕДНОВРЕМЕННО! На мое запитване защо е така от отдел “Транспортна инфраструктура” ми беше обяснено, че карайки велосипеда си по така очертаната и обособена велоалея съм длъжен да слизам и да го бутам през кръстовището. Дебилно нали… За какво ми е тази велоалея, ако през 100 метра ще ходя пеш?! По добре да карам в потока от автомобили. Ще спирам на червено, ще тръгвам на зелено…

 4. Заглавието е супер и напълно отговаря на моето виждане по въпроса. Редовно показвам голям заслужен “Среден” на така наречените велоалеи и техните създатели и си карам по платното. По-малко ми друса, движа се по-бързо, защото не ми се налага постоянно да слизам на кръстовища и да се навирам в подлези, а и не газя пешеходци по тротоара.

Твоя коментар: