2013
07.17

Становището на сдружение Велоеволюция

Както много често се случва с подробните устройствени планове – велосипедното движение или липсва, или е прокарано далеч от удобно за велосипедистите.

На 15 юли 2013г. се проведе обществено представяне на проект за Подробен Устройствен План (ПУП) на местност „Зона А-Юг” на Столична община-район Средец. Срещата се ръководеше се от главния архитект на СО-район Средец арх.Теодор Тодоров, а арх.Светла Тихолова от проектантския екип представи проекта.

Вкратце споделяме нашите впечатления от общественото представяне, свързани с велосипедното движение:
Още в представянето на проекта бе отчетено, че на територията няма изградени велоалеи с изключение на тази по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. За една от целите на плана бе посочено „подобряване на транспортно комуникационното обслужване в квартала”.

В контекста на тази цел зададохме и първия въпрос – защо не са предвидени велоалеи и защо не са включени велосипедните трасета, предвидени в приетата от Столичен общински съвет Програма за развитие на велосипедния транспорт в Столична Община за периода 2012 – 2015 г.; в проекта за ПУП няма дори и условен знак за велоалеи за разлика от други ПУП-ове. Отговорът простичко бе, че комуникаторът от екипа не е счел за необходимо да включи велосипедното движение. Част от обясненията бяха, че с велосипедите нещата не са ясни, че бъдещите велосипедни планове трябвало да решат проблема, не бяха подминати и коментарите за многото нахални велосипедисти, които карали безумно по тротоара и се бутали сред колите. Без обещание, че екипът ще проучи темата, бяхме посъветвани само да си пуснем становище.

Отделно, ако се върнем на Програма за развитие на велосипедния транспорт в Столична Община за периода 2012 – 2015 г. , която е официално одобрен документ, в обхвата на ПУП-а има велосипедни трасета. Особено важен е ринга около центъра на София (ул.”Ангел Кънчев”-ул.”Фр.Нансен”-бул.”Евл. и Хр. Георгиеви”-бул.”Янко Сакъзов” –ул.”Московска”-ул.”Княз Александър I”), който е необходим да се случи, за да може да има някакво елементарно придвижване около центъра, което например много ще подпомогне и една бъдеща система за обществени велосипеди. Но това далеч не изчерпва възможните велосипедни трасета за придвижване в центъра.

Принципно не е задължително всички велотрасета да се изпълнят като велоалеи – могат да бъдат споделени улици (в Европа това са така известните улици с 30 км/ч) или ако улицата е еднопосочна да има само велолента за обратнодвижещите се велосипедисти. Но при всички положения това трябва да се помисли на етап ПУП.

Затова е крайно важно да напомним, че освен автомобили и пешеходци, на улицата се движат и велосипедисти.

Становища се подават до 25.07.2013 г., Центъра за информационно обслужване на гражданите на район “Средец”, първи етаж, ул. „Леге” № 6. Скоро в Библиотеката на “Велоеволюция” ще публикуваме и становището ни.

На 02.08 отново ще има обществено обсъждане на проекта, от 14:00 ч, в читалище „Славянска беседа” на ул.”Г.С.Раковски” 127.

Статии в медиите по темата:

Новият ПУП на Община Средец – обществено обсъждане

План за сърцето на София – Предложеният проект за ПУП на историческия център на града предвижда високо строителство, подземни паркинги, но не и велоалеи 

Васил Божков ще строи небостъргач на мястото на хотел “Рила” 

Общо прочитания 4873 , 1 прочитания днес
  1. E, КАкво ще правим сега? Ще оставим така ПУП-ове?