2012
03.14

Документът е завършен окончателно през януари 2011 г., срокът му на действие е 5 години

untitledСтоличният общински съвет прие на 8 март Генералния план за организация на движението на територията на Столична община.  Документът има срок на действие пет години и включва разнообразни мерки, основно организационни, инвестиционните са по-малко на брой.

Генералният план за организация на движението на София има за цел да подреди съществуващите потоци и да подпомогне използването на градския транспорт. Нивото на моторизация на София безспорно е високо. Пътуванията с леки автомобили за последните 10 години са нараснали от 17% на 30%, а делът на пътуванията с обществен транспорт е намалял с 16%. От 2000 година се наблюдава 20% увеличение на продължителността на пътуванията с лека кола и 10% за обществения транспорт. Делът на велосипедното движение е само 1%, а на пешеходното 11% от всички пътувания.proekti za realizacia do 2015

Проектът за Генерален план за организация на движението (ГПОД) на територията на Столична община е разработен от консултантската фирма “Мотт МакДоналд”, Великобритания, по възлагане от Столична община. Стойността на договора е 2 343 100 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение  е една година. Срокът на договора е анексиран в края на 2009 г. във връзка със събирането на допълнителни изходни данни за проекта. Така окончателният проект за ГПОД на София е завършен през януари 2011 г.
Основните мерки, визирани от проекта за изпълнение през следващите 5 години, са 14.
– Оптимизация и рехабилитация на съществуващата транспортната мрежа и намаляване на закъсненията и задръстванията на движението.
– Актуализирани планове за светофарно регулираните кръстовища, базирани на разработения от консултанта базов транспортен макромодел на София
– Нискобюджетни проекти за подобряване на съществуващата транспортна инфраструктура (виж таблица
– Намаляване на броя на ПТП
– Въвеждане на мерки за съвременен контрол на скоростта
– Мерки за подобряване на обслужването с обществен транспорт
– Предложения за междуградски и международни автогари
Етапна схема за подобряване на придвижването с велосипеди 
В разработения към проекта за ГПОД доклад за велосипедното движение се предлагат следните етапи за реализация на велотрасета:
1-ви (пилотен)
2-ри (радиални велотрасета, обвързани с метрото)
3-ти (довеждащи велотрасета)
4-ти (рингови велотрасета)
5-ти (завършващи радиални и тангенциални велотрасета).
Ключовото при изграждането на мрежата е предложената от консултанта категоризация на велосипедните трасета – транзитни (за осъществяване на ежедневни работни пътувания, конкурентни на автомобилите и обществения транспорт), довеждащи (покриват жилищните райони и осъществяват връзка) и трасета за отмора и развлечение.
– Пешеходно движение
– Управление на търсенето за паркиране
– Въвеждане на параметри за наблюдение на трафика, които да отчитат ефекта на прилаганите мерки.
– Методика и организация на процеса за поетапно въвеждане на ИТС в структурите на Столична община.
– Препоръки за по-добра организация на управлението на транспорта в София.
– Предложения за промени в нормативната уредба с цел подобряване на транспорта в София.
– Предложение за стратегическите цели, които да се заложат в плановете за развитие на транспортната инфраструктура за периода 2013 – 2017.

Подробности за целия проект може да прочетете тук

Източник: http://stroitelstvo.info

Общо прочитания 5062 , 1 прочитания днес