2016
01.06

В края на миналата година с оставката на главния архитект на София започна обществен дебат за бъдещето на системата на управление и планиране на градската среда. С ясното съзнание че порочността на системата за градско планиране ще се прояви отново при избора на нов главен архитект, работа започна доброволна група от специалисти, архитекти, урбанисти, неправителствени организации, граждани. Обединени в инициативен комитет те започнаха комуникация със Столична община и повече от месец работиха върху предложение за нов модел на управление.

На 8 декември 2015 г. бе проведена среща между представители на инициативния комитет и Столичния общински съвет. Стана ясно че управляващите съзнават необходимостта от промяна и че заявяват готовност за диалог. В отговор на заявената добра воля инициативният комитет подготви писмо и предложение за промяна на системата за градско планиране в София.

Велоеволюция участва в инициативния комитет и подкрепя предложението, а причините са следните:
– велосипедната политика в София се води разнопосочно от различни звена, на различни нива в рамките на Столична община;
– решения за велосипедни мерки се вземат както от подопечната на главния архитект администрация, така и от самия главния архитект или от заместник кмета по транспорт, но формализирана чрез специализирани експертни работни групи;
– добрата воля и взети решения за велосипедни мерки от страна Столичния общински съвет и столичния кмет се променят и опорочават в процеса на цялостното планиране на градските пространства;
– отговорността за изпълнението на велосипедна инфраструктура е неясна.

По подобен начин вземането на решения и за всички други аспекти от развитието на града е компрометирано и на практика изключва обществеността.

Моделът за управление предложен от инициативния комитет предполага по-ясно разпределение на функциите на различни нива и звена в общинската администрация, разделение на ролите на визионерство, иницииране, изпълнение и одобрение на процедури и проекти, както и премахване на припокриването на отговорности между заместник кметове и главния архитект. Внимание е отделено на конкурсното начало в процедурите, както и на прозрачността и участие на обществеността в процеса на вземане на решение при съществуващият и в момента Общински експертен съвет по устройство на територията. Предложението бе внесено на 05 януари 2016 г. и можете да се запознаете с него тук.

Надяваме се че предложеният модел ще бъде пълноценно обсъден и доведен до работещо решение заедно с общинските съветници и столичната администрация.

Общо прочитания 4039 , 1 прочитания днес