2020
09.29

Наскоро започнаха протести срещу изграждането на велоалея по бул.”Ал.Пушкин”. Проектът, който беше спешен да се изпълни в началото на миналото лято, започна да се изпълнява полека-лека в края на лятото – най-неблагоприятното откъм възприемане от обществото време за нова велоалея. Към настоящия момент изпълнението е замразено.

Новата организация на движението създава велосипедна алея и регламентира автомобилното паркиране. Велоалеята е еднопосочна от двете страни в една част на булеварда, и продължава в двупосочна, паркирането е едностранно, с буферна защитна ивица от страната на велоалеята.

Започването на учебната година в COVID-19 условия, създаде проблем с паркирането пред 52 ОУ и доведе до протести, заради което зам.кметът на направление “Транспорт и мобилност” на Столична община Кристиян Кръстев обяви заседание на Консултативния съвет по пътна безопасност на 30 септември 2020 г., на което са поканени протестиращи родители. Според тях велоалеята пречи да достигат 52 ОУ с автомобил за довеждане на учениците, а в медиите изказаха искания за премахване на велоалеята и за повече паркоместа.

Сдружение Велоеволюция няма да участва в заседанието на съвета. Още в началото на септември изпратихме отворено писмо заедно със Съюза на урбанистите в България и Спаси София, в което посочихме пълната липса на прозрачност и резултати от работата на КСПБ. С уважение към протестиращите граждани, отправяме следните препоръки към Столична община за разрешаване на ситуацията в 52 ОУ, възникнала заради противоепидемичните мерки:

  • Различните класове да започват през 10-15 мин, а не II-VI клас накуп както в момента.
  • Да се промени организацията на движението в кръговото кръстовище на бул.”Ал.Пушкин” с ул. “Иваница Данчев”/ Беловодски път като всички влизащи в кръга да са без предимство, каквато е безопасната и очаквана организация на движението в едно кръгово кръстовище.
  • Да се реконструира кръговото кръстовище така, че да осигури безопасно велосипедно преминаване във всички посоки.
  • Да се осигури удобен редовен обществен транспорт. В момента автобус 107 се движи през 20 мин, автобус 64 – през 15, автобус 63 – делничните курсове спират след 30 септември.
  • Осигуряване на равни тротоари, без препятствия, гладки скосявания на тротоарите, безопасни пешеходни пътеки.
  • Стартиране на кампания в 52 ОУ за повече ходене пеш, с велосипед и обществен транспорт. Проучване на нагласите, пречки и мерки за отстраняването им. Можете да разгледате добрите световни практики: walking bus, traffic snake game, school streets.
  • Изграждане на велосипеден паркинг в 52 ОУ. По възможност осигуряване на гардеробчета за дрехи и каски.
  • Активна комуникация на Столична община с гражданите за подобряване на условията за тяхната мобилност с всички видове начини на придвижване и подобряване на пътната безопасност, включително всички следващи проекти за организация на движението и устройствени планове в района.

Припомняме на всички, че булеварди като бул. Ал.Пушкин ( IIIб клас) са забранени за паркиране според действащото законодателство и нормативи – забраната е именно с цел безопасност и осигуряване на движение за основни транспортни потоци. Проектът за нова организация на движението е компромисен, тъй като предвижда паркиране в отклонение от нормативите. Широчината на велосипедната алея покрива минималните изисквания на Наредба РД 02-20-2/2017 за ППКТСУТ на МРРБ. Осигурена е буферна ивица между паркиралите автомобили и велоалеята, което осигурява безопасност както на велосипедистите, така и на слизащите от автомобилите пътници. Автомобилните ленти са широки 3.5 м, което надминава с 0.5 м минималната широчина на градска активна лента. Очакваме да бъдат изпълнени повдиганията на велоалеята при спирките за осигуряване на удобството и безопасността на пътниците и велосипедистите.

По данни от училището само някои ученици от 7 клас използват автобус. Всички останали биват докарани с автомобил. Учениците трябва да имат възможност да достигат училище пълноценно – и пеша, и с градски транспорт, и с велосипед, и с автомобил, като всички начини трябва да са безопасни и удобни.

Общо прочитания 4538 , 4 прочитания днес
  1. Правите от натоварен булевард -задръстена улица, което е неприемливо. По едно платно за този трафик е недопустимо. Задръстванията от няколко дни са големи, както и закъснението на градския транспорт. Бавното преминаване на трафика основно на първа скорост драстично влошава качеството на въздуха около училището. До оградата на резиденцията има достатъчно място за изграждане на велоалея без да се променя нищо друго.

Твоя коментар: