2014
11.27

DSC_0277На 29 ноември предстои втората среща на велоорганизации от страната. Националната мрежа на велосипедните организации в България ще направи равносметка на постигнатото в работата на мрежата за 2014 г.

При основаването на мрежата бяха поставени следните приоритети за работа:

  • изготвяне на предложения за промени в законодателството за улесняване на изграждането на качествена велосипедна инфраструктура и осигуряване на безопасността на велосипедистите;
  • изготвяне критерии за качествена инфраструктура за велосипедисти в градска и извънградска среда;
  • постигане на съгласие за етичен кодекс на велосипедистите;
  • обмяна на опит и съвместна работа по информационни и образователни кампании;
  • изготвянето на национална велосипедна стратегия – важна, но дългосрочна цел.

Съвместната работа на организациите на велосипедисти от различни градове е осигурена чрез инструменти за обмен и създаване на общи документи, мейл лист и форум. Именно чрез форума работата по голяма част от приетите приоритети се обсъжда и координира. Скоро на http://velo-mreja.org ще бъде достъпен и сайт с информация за всички членове на мрежата и техните дейности, събитиен календар и важни новини.
Предстоящата среща ще бъде втора поред за тази година, на която ще се съберат велосипедни организации от цялата страна. Интересен елемент от събитието ще бъде демонстрация на онлайн инструментите за комуникация, които се използват в мрежата. Организациите, които не успеят „физически“ да присъстват на срещата ще могат да се включат в дискусията чрез стрийминг канал.

В рамките на 16 месеца проектът „Националната велосипедна мрежа“ извървя дълъг път. Бе създадена първата организация, обединяваща велосипедни сдружения и клубове от цялата страна работещи за колоезденето като спорт, транспорт и туризъм.
Създаването на Национална мрежа на велосипедните организации в България е част от проект на сдружение “Велоеволюция” и вело-клуб “Устрем” – Варна, реализиран с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.ngogrants.bg).

Общо прочитания 4729 , 1 прочитания днес
  1. […] В рамките на 16 месеца проектът „Националната велосипедна мрежа“ извървя дълъг път. Бе създадена първата организация, обединяваща велосипедни сдружения и клубове от цялата страна работещи за колоезденето като спорт, транспорт и туризъм.” четем в източника – http://velobg.org/ […]

  2. […] В рамките на 16 месеца проектът „Националната велосипедна мрежа“ извървя дълъг път. Бе създадена първата организация, обединяваща велосипедни сдружения и клубове от цялата страна работещи за колоезденето като спорт, транспорт и туризъм.” четем в източника – http://velobg.org/ […]

Твоя коментар: