2018
05.08

2015-bike-countRVasilev

На 20 април 2018 г. МВР публикува 3 проектозакона, целящи да заместят действащия Закон за движение по пътищата. За краткия срок предоставен за коментари, успяваме да отбележим конкретните си забележки в подробно становище. Разочарованието ни от “новостите” е голямо – работната група подготвила проектозаконите лошо е преписала действащия закон, а добавените нововъдения не са мотивирани, нито аргументирани.

Съсредоточихме се върху проектозакона за ЗДвП, който пряко се отнася до велосипедното движение. Впечатлението ни е, че за проектозакона не са поставени определени високи цели за постигане на безопасност и подобряване на пътното движение въобще. Правила се променят, без да се доизясняват и без да надграждат с нещо настоящото състояние. Подходът към велосипедистите е по-скоро рестриктивен. Нововъденията с нищо не допринасят за развитие на велосипедния транспорт, спорт и туризъм, каквото е необходимо за постигане на по-добро здраве, по-качествена среда за живот и по-чиста околна среда за всички ни.

Кои са основните пропуски?

  • продължава да липсват дефиниции за велосипедна инфраструктура – проектозаконът не различава велосипедна алея от велосипедна лента, двупосочна от еднопосочна велоалея и т.н.
  • правилата за поведение на велосипедисти при типови ситуации продължава да не са изяснени. Оставено е, както досега, общини и проектанти да тълкуват каква е правилната организация на движение при кръстовища с различни типове вело-инфраструктура. Вече сме потърпевши от недомислени велоалеи и законът трябва да коригира това.
  • направен е опит да се повиши възрастта на която деца могат да са водачи на велосипед на пътното платно, но всъщност е допуснато противоречие между членове от закона.
  • на велосипедистите е забранено да карат изправени?!? Ако желанието на законодателя е да ограничи рискови прояви на пътя, то нека се изрази по-ясно, без да се забраняват ключови умения, необходими на велосипедистите за реакция на условията на пътя.
  • пропуснато е наказание за водачи неосигуряващи предимство на велосипедист на велосипедна пътека.
  • пропуснати са конкретни глоби за паркиране, престой или движение на МПС по велосипедни пътеки, велоалеи и вело-ленти, макар тези действия да са забранени в проектозакона.
  • в противоречие на директива на ЕС се въвежда изискване за категория на водач на “велосипед с двигател”, без да е изяснено с електрически или ДВГ, с каква мощност и др. Подобно изискване би имало негативно влияние върху пазара с електрически велосипеди, което очевидно е подценено.

Фалшива грижа и бягане от отговорност за безопасността на велосипедистите

Навярно съвсем първосигнално в работната група за проектозакона са решили, че ако задължат велосипедистите да носят каски и жилетки като униформа винаги, по всяко време и във всякакви условия, то те ще бъдат защитени от злополуки. Подобно универсално правило не съществува в никоя страна по света. В становището на Велоеволюция подробно разясняваме, че законови задължения за носене на каски и жилетки са доказано неефективни от опита на други страни и тези задължения се премахват. Ползата от индивидуалната употреба на тези защитни средства е несъмнена и ние не я отричаме! Смятаме, че най-добрата защита е познаването и спазването на ясни правила за движение. Употребата на каски и светлоотразителни жилетки и елементи може и трябва да бъде активно насърчавана, но не и законово налагана.

Бяхме информирани, че Европейската федерация на велосипедистите (European Cyclists Federation, ECF) е отправила в дадения срок официална препоръка към МВР против изискването за задължителни каски и жилетки в проектозакона за ЗДвП. Обосновани препоръки с изследвания доказващи неефективността на законови задължения за носене на каски и жилетки от велосипедисти са публикувани на интернет сайта на федерацията.
Основният съвет на ECF към българските власти е вниманието да бъде насочвано към подходящо отделяне на велосипедното движение от автомобилното, както и към ефективни мерки за намаляване и спазване на скоростта на движение в населените места.

Заради всички допуснати пропуски и липса на мотиви и аргументи към проектозакона, Велоеволюция настоява той да бъде оттеглен и преработен, като в работните групи бъдат включени представители на велосипедни организации.

Общо прочитания 6649 , 3 прочитания днес
  1. Научихме се всеки да се оправя сам, както може, и с това неглижирахме “властта”, и ако не сме единни за по-добра градска среда, просто глупците ще сеят глупости.

Твоя коментар: