2016
07.14

След повече от половин година настояване и разговори с общински съветници, в момента е в ход сформирането на работна група със задача “Изготвяне на Програма за развитие на велосипеден транспорт на територията на Столична община”. По подобие на предходната програма, това ще бъде краткосрочно планиране на изграждането на велосипедни алеи в следващите няколко години. В разговорите експертите на сдружение “Велоеволюция” настояваха работната група да изготви и задание за цялостен велосипеден план, както и в групата да бъдат включени представители на още велосипедни организации от София, за което остана впечатление че е постигнато съгласие. Това обаче не се случи и е причина за отказ от участие на Велоеволюция в работната група.

Запознахме се с писмо с №СОА16-ВК66-6059/14.05.2016 г. на г-жа Екатерина Йорданова, общински съветник, председател на постоянната комисия по транспорт в СОС, с което тя предлага на кмета сформирането на работна група с гореспоменатата задача и участие на “представители на неправителствени организации”.

Веднага след като координаторът на сдружението се запозна с това намерение, изпрати предложение до отговорния общински служител и общински съветници за промяна в задачата на групата с добавяне на изготвяне на велосипеден план. Тъй като никой в общината не пое отговорност, координаторът се свърза с велосипедни НПО с молба да излъчат свои представители по един от организация за участие. Освен Велоеволюция, се отзоваха още 3 организации, т.е. общо 4, чиито представители и контакти бяха изпратени отново до общинския служител и общинските съветници – г-жа Екатерина Йорданова и г-н Зафир Зарков. Координаторът на сдружението получи първо отговор, че представителите трябва да са общо трима, а след като никой от предложените не бе включен г-жа Йорданова по телефон обясни, че всички велосипедни НПО трябва да си изберем един представител за участие в групата. Стана ни ясно, че се очаква това да е представител на Велоеволюция.

Експертите на сдружението остро възразяват срещу този подход и заявяват отказ от участие със следните аргументи:
1. Няма причина, която да налага сформиране на една група за краткосрочна програма за велотранспорт, а след това (евентуално някога) втора група с нова задача за велосипеден план. Участниците в две такива групи от страна на администрацията и НПО биха били едни и същи, двете задачи са взаимно свързани. Разделянето в две групи административно забавя изготвянето на цялостен велосипеден план, който считаме за спешен.
2. Липсва посочена обективна причина поради която велосипедни НПО от София да имат само един представител за работната група. Считаме че Столична община трябва активно да търси участието на велосипедните организации, като предложи или организира предварителен процес за избор на представители в работна група. Това не се случи въпреки съдействието ни. Стесняването на участието само до представител на сдружение “Велоеволюция” не е достатъчно и противоречи на всякакви принципи за прозрачност.

Отново в телефонен разговор г-жа Екатерина Йорданова прие аргументите ни като “извиване на ръце” и “вие отказвате да работите с нас”. Така ни става ясно, че не бихме могли да поемем отговорност и да участваме в процес организиран с липса на разбиране за постигнатото съгласие, аргументи и липса на желание за прозрачност. Олеква и често повтаряният от управляващите израз “работим добре с неправителствените организации”.

След като от изтеклата програма за велотранспорт не бяха изпълнени редица от предвидените велоалеи, то логично те следва да бъдат прехвърлени в програма за следващ период. Столична община от години отлага и изпълнението на ремонти по основни булеварди, за които Общият устройствен план, със схемата на велосипедна мрежа, предвижда велосипедни алеи. Смятаме, че администрацията е напълно способна и длъжна да изброи всички тези отложени за изпълнение обекти в краткосрочна инвестиционна програма, дори без участието на Велоеволюция и други вело-организации.

Сдружението обаче ще продължи да настоява Столична община да започне да планира развитието на велотранспорта в цялост с всички мерки за инфраструктура, услуги, популяризиране и интегриране с градския транспорт, които да залегнат във велосипеден план. Този велосипеден план настояваме да бъде обсъден с велоорганизациите и обществеността. Подобна заявка вече има от страна на главния архитект Здравко Здравков – очакваме изпълнението с интерес.

Общо прочитания 7286 , 1 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: