2013
09.23

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

за организацията на Европейска седмица на мобилността
16-22 септември 2013 г., София

Изпратено до: Йорданка ФАНДЪКОВА, Кмет на Столична Община, с копие до: Красимир ДИМИТРОВ; Директор на Дирекция Обществен ред и сигурност; Васил НАЧЕВСКИ,
Дирекция „Транспортна инфраструктура“; Искра МИХАЙЛОВА, Министър на околната среда и водите; Симеон АРНАУДОВ, Директор на Център за градска мобилност ЕООД; Kомисар Ивайло СПИРИДОНОВ, Директор на Столична дирекция на вътрешните работи; Главен комисар Ангел АНТОНОВ, Главна Дирекция „Национална полиция“; Инж. Ангел ТЕРЗИЕВ, Изпълнителен директор Улично осветление; Инж. Стоян БРАТОЕВ, Изпълнителен директор на Метрополитен

Уважаема г-жo Фандъкова,

От името на целия екип на сдружение „Велоеволюция” искам да изкажа благодарността си към Вас за подкрепата и съдействието при организацията на най-големия форум за събития и дискусии по темата за мобилността – Европейската седмица на мобилността (ЕСМ), която се проведе от 16 – 22 септември 2013 г. За нас бе изключително важно фактът, че за четвърта година кампанията се проведе в пълната си всеобхватност и с подобаващо честване на Денят без автомобили – 22 септември.

Работата по организацията и провеждането на всички събития, включени в програмата на седмицата протече при добра координация и в пълно разбирателство между институциите и неправителствените организации.

Благодарим и на институциите – Министерство на околната среда и водите; Изпълнителната агенция по околната среда за предоставяне на Мобилна лаборатория за измерване качеството на въздуха; отдел „Пътна полиция“ на СДВР за безпрепятственото осигуряване на затворената зона на 22-ри септември и участието им във вело обучения за безопасно придвижване с колело в града; Главна дирекция „Национална полиция“ – сектор Превенция за пресконференцията и инициирането на акция „Безопасно с колело“ ; Дирекция „Транспортна инфраструктура“ за съгласуването на затворената зона в Деня без автомобили; Дирекция „Обществен ред, управление при ОМБП и защита при бедствия“ за съгласуване на мероприятията; Улично осветление за отличното осигуряване на електроенергия; Метрополитен за съдействието по популяризиране на информация; Програма Европа към Столична Община за финансовата подкрепа за координиране и осъществяване на Европейска седмица на мобилността. Радваме се, че между институциите и неправителствените организации бе осъществено ползотворно партньорство.

Благодарим и на Центъра за градска мобилност за успешното партньорството и активното им включване с разпространение на информация, предоставяне на автобус-галерия и ретро трамвай в Денят без автомобили.

Надяваме се, че Европейската седмица на мобилността ще се превърне в традиционно ежегодно събитие, което да бъде гордост за нашата столица.

Европейска седмица на мобилността е важно събитие за промяна нагласата у гражданите в избора им на превозно средство в града. Ние от сдружение Велоеволюция, отчитаме транспортните проблеми на града и именно за това смятаме тази кампания за значима за обществото ни.

Сдружение „Велоеволюция” заявява готовността си за съдействие на Столична община за това или за други събития, свързани с градската мобилност и велосипедното движение.

Общо прочитания 3654 , 1 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: