Кампания 2014

Общо изминато разстояние по ден от седмицата (в км.)


 

Средно-дневно изминато разстояние по ден от седмицата (в км.)


 

Брой участници по ден от седмицата


 

Ден от седмицата Общо разстояние (км.) Средно-дневно разстояние (км.) Брой участници
Понеделник 10617.1 23.9 444
Вторник 13245.1 16.5 801
Сряда 13197.3 16.9 782
Четвъртък 15742.9 17.6 893
Петък 16081.6 16.3 986
Събота 15166.4 17.3 875
Неделя 10795.5 21.5 503


Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: