Кампания 2013

Общо изминато разстояние по дни (в км.)


 

Средно-дневно изминато разстояние по дни (в км.)


 

Брой участници по дни


 

Дата Общо разстояние (км.) Средно-дневно разстояние (км.) Брой участници
07.05.2013 2025.6 14.4 141
08.05.2013 1996.1 14.5 138
09.05.2013 1732.3 15.6 111
10.05.2013 2493.2 17.3 144
11.05.2013 1568.2 22.4 70
12.05.2013 1030.3 20.2 51
13.05.2013 1409.8 14.5 97
14.05.2013 1271.8 14.1 90
15.05.2013 2127.9 16.5 129
16.05.2013 2438.8 17.4 140
17.05.2013 2039.3 17.6 116
18.05.2013 1833.2 18.9 97
19.05.2013 1424.8 26.9 53
20.05.2013 1812.1 15.9 114
21.05.2013 1797.2 16.0 112
22.05.2013 1870.8 17.6 106
23.05.2013 1654.7 16.9 98
24.05.2013 1187.2 23.7 50
25.05.2013 1168.0 33.4 35
26.05.2013 1027.9 32.1 32
27.05.2013 1667.9 19.4 86
28.05.2013 1705.2 18.9 90
29.05.2013 933.9 20.3 46