Кампания 2013

Общо изминато разстояние по ден от седмицата (в км.)


 

Средно-дневно изминато разстояние по ден от седмицата (в км.)


 

Брой участници по ден от седмицата


 

Ден от седмицата Общо разстояние (км.) Средно-дневно разстояние (км.) Брой участници
Понеделник 3483.0 25.6 136
Вторник 4889.8 16.5 297
Сряда 6799.7 15.7 433
Четвъртък 6928.8 16.5 419
Петък 5825.8 16.7 349
Събота 5719.7 18.5 310
Неделя 4569.4 22.6 202