СТАНОВИЩЕ

Относно: Обсъждане на проект на нов Закон за движение по пътищата

2019.02.22-stanovishte-ZDvP.pdf