СТАНОВИЩЕ
Относно: Обсъждане на проект на нов Закон за движение по пътищата, проект на Закон за пътните превозни средства и проект на Закон за водачи на моторни превозни средства.

2018.05.04-stanovishte-ZDvP.pdf