2014.06.09 – становище относно проект на велоалея по ул.“Обиколна“ от бул.“Копенхаген“ до бул.“Проф.Цв.Лазаров“, южно от жк.“Дружба“ 2  1. […] нашите вътрешни правила, казахме, че ще внесем писмено официално становище в посочения от тях срок (до 09.06.2014), което да е отнесено […]

  2. […] на сдружение „Велоеволюция” можете да прочетете тук). Промяната се случи благодарение на разбирането, […]

Твоя коментар: