Наръчник за устойчива мобилност за общините

Създаден от Унгарските Зелени Младежи
Главен редактор: Джъстин Хаят
Сътрудник: Гьорги Фолк

Съдържание:

 • Предговор
 • Въведение
 • 1. Въздействието на автомобилите в обществото ни
 • 2. Инфраструктура и изграждане на политика
 • 3. ‘Изпаряване’ на уличното движение
 • 4. Градски пространства
 • 5. Транспортната картина
 • 6. Устойчива мобилност
 • 7. Устойчивият град
 • Приложение A: Списък с практически предложения
 • Приложение Б: Добри практики от световния опит
 • Приложение В: Наръчник за организации и ресурси
 • Източници
 • Речник

PDF формат:  Наръчник за устойчива мобилност за общините 2,7 MBТази страница за последно е обновена на: 2013.11.26