Ръководство “Безопасно градско колоездене – защо и как?”

Ръководството е насочено основно към велосипедни организации и велосипедисти в страната, които искат да развиват колоезденето като безопасно и отговорно участие в цялостното движение.

То е създадено от сдружение “Велоеволюция” и велоклуб “Устрем”, част от проект “Национална велосипедна мрежа”, реализиран с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.ngogrants.bg).

Този страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Велоеволюция“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 Тази страница за последно е обновена на: 2014.07.04

  1. Здравейте, опитах се да изтегля ръководството,но дава грешка -Error 404

  2. Проблема с link-а е оправен