Наръчник за интегрирано планиране и популяризиране на велосипеда в градска среда 

Това ръководство цели да предостави информация, проучвания и теоретична обосновка, да увеличи професионалните знания за велосипеда като пълноценен вид транспорт в градските територии.Тази страница за последно е обновена на: 2014.06.26

  1. […] Наръчник за интегрирано планиране и популяризиране на… […]

Твоя коментар: