Програма за развитие на  велосипедния транспорт в Столична Община за периода 2012 – 2015 г.

Карта   1. Предлагам да бъде изградена велосипедна алея по бул. Цветан Лазаров и да се помисли за връзка с алеите в Борисовата градина

  2. Аргументи:1. досега няма нитоедна подобна алея, която да се ползва от велосипедистите в кв. Дружба 1 и 2 . 2. Изграждането ще е много лесно и безпроблемно, защото тротоара е широк и няма много кръстовища. 3. Алеята ще бъде обслужваща и за бъдещата метростанция в Дружба,