План за развитие на Велосипедния транспорт на територията на Столична Община 2012-2017

Възложител на плана е Центъра за градска мобилност и е приет от с протокол от 5-членната му комисия, но все още не е одобрен от Столичен Общински Съвет. 

 Тази страница за последно е обновена на: 2014.04.08