2017
07.04

На 06.06.2017 г. бе публикуван “Проект на Наредба за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Проектът за Наредба бе разработен от МРРБ с подизпълнител в колаборация с междуведомствена работна група, в която взе участие и Велоеволюция. Въпреки това все още имаме какво да кажем, има някои пропуски, а други теми не бяха обсъдени с рационални доводи. Можете да се запознаете със становището на Велоеволюция тук.

Проектът за Наредба има много достойнства, затвърждава вече извоюваните широчини на велосипедните алеи (2.0 м за еднопосочна, 2.5 м за двупосочна велоалея) и велоленти (1.5 м), дава добри схеми на профили на улици с велоалеи, велоленти, дори и с велолента за насрещно движение на велосипедисти по еднопосочни улици. Има норми за за велосипедно паркиране в сгради, минимален радиус на завиване и др. Появяват се улиците за споделено ползване – от пешеходци, велосипедисти и автомобили.

Не успяхме да преборим убеждението, че не трябва да има пешеходни зони с разрешено каране на велосипеди, спълно разрешаване или ограничено по време, както е в много западни градове. Преди да реагирате – става дума само за създаване на инструментариум, с който да боравят общините, а не за “Витошка” например. В становището е ясно обяснено и показано.

Опитахме да преборим и едни схеми на кръстовища, които са прекопирани от едни немски норми, обаче повечето отразяват прекъсване на велосипедната инфраструктура преди кръстовища – вероятно са някакви изключения, отколкото правило.

Срокът за становища е 06.07.2017 г. Подайте становище, нека има повече. Чувствайте се свободни да копирате части от становището.

2016
04.01

2015
09.08

Добре познато в Европа, но за първи път в България – регламентирано ДВУПОСОЧНО ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДИСТИ ПО ЕДНОПОСОЧНИ УЛИЦИ в центъра на София

Все още в процес на работа, но вече любопитни, доволни и недоволни оживено коментират новото велосипедно трасе, което се изгражда по ул.”Княз Борис I” в Центъра на София.

Велосипедното трасе е част от обща схема на Столична община за велосипедно движение в центъра на града, в зоната между бул.”Хр.Ботев”, бул.”П.Евтимий”, бул.”В.Левски”, бул.”Цар Освободител”, ул.”Леге” и ул.”Алабин”.

Улиците „Княз Борис I” и ”Ангел Кънчев” са успоредни на пешеходния бул.”Витоша” и следва да поемат транзитния велосипеден трафик, който преди минаваше по велоалеята по Витошка (тя бе премахната оттам след реконструкцията на пешеходната улица). Велотрасетата по двете улици са заложени за изпълнение и в Програмата за развитие на велосипедния транспорт в Столична Община 2012 – 2015 г.

ул.”Княз Борис I”, София – по време на реконструкциятаул.”Княз Борис I”, София – по време на реконструкцията 2

Повече относно велосипедите и пешеходната „Витошка” и предложението на сдружение „Велоеволюция” за изграждане на велосипедно трасе по ул.„Ангел Кънчев” и „Княз Борис I” можете да видите в този документ.

Прочети още »

2015
07.27

Прочети още »

2015
05.11

Репортаж на нова телевизия.

Прочети още »

2015
05.10

2014
05.01

През настоящата година, в много големи градове в България, предстои да бъдат изградени велосипедни алеи. До момента забелявзваме, че вече изградената велосипедна инфраструктура не отговаря като качество и безопасност на реалните нужди на велосипедистите. Това компрометира усилията на общините, а средствата за изграждане на велосипедна инфраструктура не са вложени ефективно.

В тази връзка настояваме, да се обърне повече внимание на качественото проектиране на велосипедна инфраструктура и спазване на елементарни правила за безопасност, по отношение на включване на велосипедистите в трафика. Горещите точки във велосипедната инфраструктура са краищата на велосипедните алеи, натоварените кръстовища и по-малките пресечни улици.

Прочети още »

2014
04.30

2014
04.11

2014
04.07

В последните няколко дни из интернет пространството циркулират снимки и статии за забрана за велосипеди в градския транспорт. Ето една от тях в списание 360: Забрана за велосипеди в градския транспорт?

Според сдружение Велоеволюция и в момента действащите закони, уредби и нормативни актове, това деяние е незаконно, при изрядни ползватели на градския транспорт в София. Прочети още »