2014
06.24

Между 28 и 29 юни 2014 г., в град Казанлък  „Крънско ханче“, 15 велосипедни организации от цялата страна ще се срещнат по повод Национала среща на велосипедните организации. Събитието е част от реализацията на амбициозния проект „Национална велосипедна мрежа“, а организатор е сдружение «Велоеволюция» (http://projects.velobg.org/). Проекта се реализира с  финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.ngogrants.bg). 

Националната велосипедна среща има за цел да събере на едно място представители на велосипедното общество и да създаде работеща структура от независими велосипедни организации, клубове и групи на любители и да постави пред тях възможността за съвместна работа по национално значими проблеми. Създаването на бърза и ефективна комуникация между тези организации ще се реализира чрез създаване на подходящи онлайн инструменти. Това ще помогне на велосипедното общество при взимане на бързи и адекватни решения при разрешаването на възникнали проблеми както на локално, така и на национално ниво.

По време на националната среща ще бъде предоставена възможност всяка от организации да представи своята мисия и цели, както и своите текущи дейности. По този начин ще се създаде възможност организациите да се запознаят както с велосипедната обстановка в страната, така и с потенциала за развитие, който стои пред тях.

Това е първата подобна инициатива на национално ниво, която цели обединение на вело обществото с цел бързото и ефективно разрешаване на проблемите, стоящите пред велосипедистите. Именно определянето на общите проблеми и потребности на хората каращи активно велосипед, ще послужат за набелязване на целите и приоритетите, по които ще работи «Национална велосипедна мрежа».

За участниците в срещата ще бъде включено интерактивно обучение по новоразработената методология от велоклуб „Устрем“, гр. Варна и „Велоеволюция“ за безопасно градско велосипедиране. Методологията за обучение за безопасно придвижване с велосипед е инструмент, който всяка организация може да ползва и развива в местната общност.

Срещата ще завърши с поставени стратегически цели за повишаване капацитета на организациите за работа в мрежа, конкретни национални казуси и определяне стъпките за осъществяването им.

Тази страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на й се носи от сдружение „Велоеволюция“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази страница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Общо прочитания 3052 , 2 прочитания днес
  1. Некоректно излагате информацията. Миналата година имаше друга подобна среща и прави лошо впечатление, че въпреки участието Ви в нея няма приемственост…

Твоя коментар: