2012
01.27

burgas-veloОбщината ще утрои дължината на велоалеите, за да сложи здравословния и чист начин на придвижване на здрава основа.

Един предприемач преди време предизвика усмивките на колегите журналисти, когато сравни Бургас с Ню Йорк – заради силуета на града, очертан от високите (по българската летва) сгради.

Но кметът на града Димитър Николов е напълно сериозен, когато казва на личната си интернет страница, че иска да включи морския град в орбитата на Лондон, Париж или Ню Йорк: “В контекста на философията за зелен начин на живот велоградовете вече са част от съвременните визитки на много мегаполиси.”

Бургас вече е велоград в сравнение с останалите в България, след като повече от 10 километра нови алеи опасаха крайбрежието на града и морския парк само в последните две години. Мрежата от пътища за задвижваните от човека превозни средства трябва да бъде утроена до 2013 г. с добавянето на още малко над 20 километра и инвестиции от близо 3.8 милиона лева.
Разширението е една от частите на проекта за интегриран градски транспорт, която трябва да разнообрази и допълни вариантите за придвижване в четвъртия по големина град в България.

Освен че създава здравословна алтернатива за хората, натоварването на алеите ще пести от изхвърляните във въздуха парникови газове и прахови частици от транспорта, когато повече хора захвърлят колите и вземат колелетата, за да отидат до плажа, морската градина или центъра на Бургас.

Но твърдата инфраструктура не е достатъчна. “Успоредно с изграждането на велосипедните алеи в Бургас ние насърчихме гражданското общество за създаване на сдружението “Велосипеден град”, както и провеждането на серия от концерти и други инициативи за популяризиране на полезността да се придвижваме с велосипед. Общината масово започна да подарява велосипеди на учениците, на децата, влязохме във всички училища и детски градини. И така замисленото от нас се превърна във всеобща градска инициатива и вече няма какво да ни спре, продължаваме напред”, казва кметът пред националното радио.

Интегрираният подход – въвеждането на поддържащи се взаимно мерки, е задължителна част от стратегията за велоград. Николов обещава тя да създаде 50 нови работни места, голяма част от тях за хора в неравностойно положение, което ще даде и социално-икономическа перспектива на проекта.

Общината ще купи велосипеди, разпределени на възлови места с изградена инфраструктура, които ще може да се ползват срещу заплащане. Работните места ще бъдат открити в таксуването, предоставянето и контрола на велосипедите. “С развитието на проекта работните места ще се увеличават”, казва Николов.

Предвиждат се и следващи етапи, насищане на системата с маршрути и нови велосипеди. “Един кмет на голям град не може да обещае, че няма да има задръствания, но това, което със сигурност ще се случи в Бургас, е възможността придвижването с велосипед например от мола до естрадата “Охлюва” в Морската градина да става за 10-15 минути”, казва Николов.

Бургас – СО2
През април миналата година Бургас се сдоби с първата в страната общинска мобилна станция за мониторинг на качеството на въздуха. Станцията бе закупена и доставена в рамките на проект “Мобилна лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха в Бургас”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Бюджетът на проекта 320 645 евро безвъзмездно финансиране и 56 585 евро собствен принос на община Бургас.
Апаратурата в мобилната лаборатория следи за нивата на осем замърсителя на атмосферния въздух – серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, стирен, сероводород, фини прахови частици РМ10 и фини прахови частици РМ2.5.Освен това се следят и отчитат и метеорологични параметри, които са от изключително значение при проследяване и представяне на качеството на въздуха – температура, посока и скорост на вятъра, налягане, влажност и слънчева радиация. Данните от нея се визуализират в реално време на интернет страницата на проекта.

В стратегията за устойчиво развитие на община Бургас до 2020 г. е заложено намаляване на емисиите на CO2 с 25%, на потреблението на енергия с 27% и увеличаване на ВЕИ в енергийният микс на общината с 26%. Една от мерките, с която ще се постигне реално намаляване на емисиите на парниковите газове с 1 507 т./г., е реализацията на проекта за интегриран градски транспорт. Политиката на общината е насочена и към развитие на велотранспорта, озеленяване, изграждане на екозони и намаляване на трафика също са част от политиката на общината в тази област.

В бюджета за тази година са предвидени и средства за проектирането на два нови парка в комплекс “Меден рудник”, които ще се изградят в зони А и Г.

Други по-големи проекти, по които ще се работи през 2012 г., са:
– Проект и изграждане на екозони Вая – Форос – Атанасовско езеро – 300 000 лв.;
– районен парк “Лазур” – 352 000 лв.;
– велоалея бул. “Стефан Стамболов” – 500 000 лв.;
– изграждане на велоалея от кв. “Ветрен” до Минерални бани – 10 000 лв.;
– обществени велосипеди и велостоянки (съфинансиране) – 250 000 лв.;
– проектиране на велоалея Созопол – Бургас – 35 000 лв
– Инициатива “Бургас – велосипеден град”.

През последните две години общината със собствени средства е изградила 11 км велоалеи. През миналата година стартира сдружението “Велосипеден град”, което провежда редица мероприятия и инициативи за популяризиране на полезността да се придвижваме с велосипед. През тази година община Бургас започва реализацията на
проекта за обществен велосипеден транспорт, чрез който ще се въведе система за обществени велосипеди под наем.
Предстои изграждането и на още над 20 км велоалеи по проекта за интегриран градски транспорт.

Източник: в. Строителство Градът

Общо прочитания 6082 , 1 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: