2010
06.10

Село МаточинаБившите регионални директори на природозащитното дружество “Натурмонументен” пропътуваха 3500 км в защита на царските орли

Четирима пенсионирани регионални директори от холандското природозащитно дружество “Натурмонументен” пропътуваха над 3500 км с велосипеди до района на свиленградското село Маточина, в Сакар планина.

Целта на похода е да се популяризира опазването на царския орел и биоразнообразието като цяло, съобщиха от природозащитната организация “Зелени Балкани”, която е домакин на ентусиастите от Холандия.
Пътуването с велосипеди е започнало от езерото Наарермеер в Холандия на 23 април тази година.
Колоездачите са преминали покрай Алпите, Карпатите и са прекосили река Дунав. Село Маточина е една от последните точки на дългото и амбициозно екопътешествие.

Районът на Сакар планина е от ключово значение за опазването на царския орел. Тук е съсредоточена стабилна и плътна популация на вида, която обхваща около половината известни гнездящи двойки в страната.

Освен царския орел, в района могат да се наблюдават и множество редки и защитени птици – орел змияр, черен щъркел, малък орел, както и сухоземни костенурки и змиегущер.
Граничната планина е съхранила изключително високо ниво на биоразнообразие и попада в обхвата на международната инициатива Европейски зелен пояс.

Със своите внушителни осанка и размери (размах на крилете около 2 м), царският орел е олицетворение на хищните птици в Европа. Същевременно видът е изчезнал от много европейски страни и неговото оцеляване е изправено пред редица предизвикателства.

Велопоходът е преминал през природни резервати в Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия, Румъния и България, вскички от които са част от европейската екологична мрежа.

Тези райони често са под негативното въздействие на замърсяването на водите и въздуха, интензивното земеделие и урбанизацията. Природозащитниците там поддържат резерватите с огромен ентусиазъм и минимални финансови ресурси.

Освен впечатляващите представители на животинския и растителния свят, в района на Сакар планина са съхранени и много културно-исторически паметници, отбелязват от природозащитната организация. Пример за това е село Маточина, около която са запазени останки на крепости по нашите земи, скални църкви, долмени.

Утре домакините и участниците във велопохода ще се срещнат с жители на Свиленград, за да представят интересни моменти и снимки от пътуването.

Източник: www.vesti.bg

Общо прочитания 3585 , 1 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: