2019
12.17

Европейската федерация на велосипедистите постигна значим пробив в политиките за безопасност за велосипедисти. Ревизирана директива за управление на безопасността на пътната инфраструктура (RISM) е публикувана в официалния журнал на Европейския съюз, а внесените изменения ще подобрят планирането, проектирането и управлението на пътищата в експлоатация в целия Европейски съюз, с което ще се намалят жертвите.

“ECF активно лобира за тези промени през последните две години и горещо приветстваме окончателното законодателство, което включва много важни подобрения. Очакванията са мерките да спасят поне 3200 живота и да предотвратят над 20 000 сериозни наранявания през периода 2020-2030 г. “

Велосипедистите представляват 8% от всички жертви по пътищата на ЕС, число, което не се е подобрило през последните 5 години, като 42% от тези жертви са в селските райони. Оригиналната директива за RISM, приета през 2008 г., определя процедурите, които трябва да подобрят безопасността на трансевропейската пътна мрежа (TEN-T). Процедурите се отнасяха до различни етапи и аспекти на планирането, проектирането и експлоатацията на основните пътища, но до 2019 г. бяха насочени почти изключително към безопасността на пътниците в автомобилите. Нуждите на други участници в движението като колоездачи и пешеходци често бяха пренебрегвани в процеса, което доведе до пагубни промени в инфраструктурата.

Чрез промени в тази директива ЕС призна, че е необходимо да се обърне повече внимание на безопасността на велосипедистите и пешеходците. Ревизиите предвиждат техните нужди да се вземат предвид на всички етапи на развитие на пътищата, които попадат в обхвата на директивата. Този обхват също беше разширен, за да включва не само пътищата TEN-T, но и пътищата, финансирани от ЕС, и основните пътища извън градските райони.

„От автомагистрала М5 край Сегед, Унгария, през разклона Маринарска във Варшава, Полша до пътен възел Марса-Паола в Малта – в целия ЕС видяхме много примери за проекти за пътна инфраструктура TEN-T, които създават нови бариери за колоездачите и пешеходците, понякога дори унищожаване на съществуващи велосипедни маршрути. Обновената директива за RISM има за цел да коригира това, като задължава държавите-членки да вземат предвид нуждите на колоездачите на всички етапи на подобни проекти, от първоначалното планиране до периодичните проверки на експлоатираните пътища “, обясни Александър Бучински, служител по политиката на инфраструктурата в ECF.

Държавите-членки на ЕС имат две години да транспонират актуализациите в националните разпоредби. Успоредно с това Европейската комисия ще разработи набор от изисквания за качество на велосипедната инфраструктура, за да избегне загуба на публично финансиране за велоалеи, които не са безопасни за използване.

Какво означават промените?

Разширеният обхват на директивата вече се прилага както за пътища, които са част от трансевропейската пътна мрежа, така и за автомагистрали и други основни пътища, независимо дали са в етап на проектиране, в процес на изграждане или в експлоатация. Това се отнася за пътищата финансирани от ЕС, независимо дали са главни пътища свързващи градове или други извънградски пътища. До 17 декември 2021 г. всяка държава членка трябва да уведоми Комисията за списъка на магистралите и първокласните пътища на своя територия, а Комисията публикува списъка.

Директивата поставя и нови изисквания за оценка на въздействието на проектите за пътищата и за одитите на пътната безопасност, така че да е гарантирано безопасно движение на велосипедистите, безопасни пресичания и наличието на прелези, тунели и други съоръжения съобразно прогнозни или налични велосипедни и пешеходни потоци.

Европейската комисия ще предостави насоки към страните членки за проектиране на “forgiving roads” (пътища прощаващи грешките на водачите), както и на “self-explaining and self-enforcing roads” (пътища с очевидни и самоприлагащи се правила). Ще има и указания за изисквания за качество по отношение на уязвимите участници в движението, а тези изисквания ще са приложими във всички фази на одит и във всички процедури изброени в директивата.

Насоките ще се разработват в тясно сътрудничество с експерти от държавите-членки, прилагането им ще осигури така необходимата безопасност за уязвимите участници в движението по протежението на главните междуградски пътища.

Резултатите от оценката на пътищата за цялата мрежа следва да бъдат докладвани на Комисията на 31 октомври 2025 г., заедно със съответните актуализации в националните насоки, включително по-специално подобрения по отношение на защитата на уязвимите участници в движението (напр. нови стандарти за инфраструктура за колоездене). Тези доклади държавите дължат на всеки 5 години. От държавите-членки не се изисква да актуализират национални насоки сами по себе си (може да не е необходимо), но в случай че имат проблеми с безопасността на велосипедисти или пешеходци, задължението за докладване дава допълнителен тласък, за да се разгледа качеството на инфраструктурни насоки по отношение на тези групи потребители. 

Какво означават промените в директивата за България?

Заради въведените с директивата задължителни доклади към ЕК, България все по-трудно ще продължава да неглижира липсващата съвременна категоризация на пътищата, както и фактът че липсват елементарни обезопасителни характеристики на пътищата. Ако нашата държава използва разумно финансирането на ЕС, ще може да намали опасностите, а с това и ненужните човешки жертви. В същото време България ще бъде задължена да постигне основни елементи за безопасност по пътищата финансирани от ЕС, ако такива елементи липсват по магистрали и основни пътища в експлоатация. Дали България ще обърне внимание на липсващите национални велосипедни маршрути и междуселищни велосипедни връзки? – искрено се надяваме и ще настояваме за това.

Конкретни пътища с велосипедна инфраструктура, които ще трябва да се обезопасят според променената директива ще идентифицираме тепърва. Сред тях със сигурност ще бъдат някои велоалеи финансирани по Програмата за развитие на селските райони. По-важното обаче е, че заради значим велосипеден поток ще трябва да се коригират и пътища по които няма велосипедна инфраструктура, но са изградени с европейско финансиране.

Ако институциите в България наистина имат намерение да намалят жертвите, ще имат възможност да приложат новите насоки и по пътища с национално и общинско финансиране. Това ще позволи на шосейните колоездачи да използват подходящи маршрути с осигурени пресичания и възможност за безопасно движение, без да се налага да излизат на магистрали или високоскоростни пътища. Това се случва сега именно заради липсващи връзки, а освен до загуба на живот, води и до сериозни пречки пред развитието на колоездачния спорт и на вело-туризма.

Инвестицията във велосипедни пътища не е лукс или глезотия, а е инвестиция в нашето здраве и живот!

Променената Директива 2008/96/EC

Подробен анализ на ECF на промените в директивата

Доклад от 2018 г. с данни за пътната безопасност на велосипедистите в ЕС

Общо прочитания 4676 , 3 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: