2019
01.08

глоба за колело
В проекто-бюджета на Столична община за 2019 г. за пръв път е отразено намерение за изграждане на велосипедни алеи.

Досега такова перо не е намирало отражение в бюджета. Но за разлика от други обекти от Капиталовата програма, които се посочват поименно и с тяхното местоположение, велоалеите са отразени само като брой. От записаното в Капиталовата програма за 2019 г. и отчетеното за 2018 г., не става ясно колко точно средства са отделени, колко са похарчени за проектирането и изграждането на велоалеи до края на 2018 г. и за кои (местоположение) или за колко (обща дължина в км) велотрасета ще бъдат инвестирани заделените за 2019 г. средства.

В Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” е предвидено:

“Изграждане на 18 бр. велоалеи на територията на Столична община” с обща сума за 2019-2020 г. от 7 036 977 лв., от които 2 000 000 лв. за финансиране чрез заем.

Можем само да гадаем кои ще са тези 18 бр. велоалеи, на кои улици ще се изграждат и с каква дължина ще бъдат. Справка с Програмата за развитие на велотранспорт на територията на СО 2016-2019 г. показва, че от основните предвидени за изграждане велоалеи остават именно около 18 велоалеи с дължина 87 км. Ако предположим, че общата сума от 7 036 977 лв е предназначена за всички тях, то излиза че строителството на велоалеите струва около 80 хил.лв/км. В предходната Програма за велотранспорт бяха предвидени по около 320-400 хил. лв./км велоалея. Това показва разлика от 4-5 пъти по-ниски разходи за велоалеи за 2019 г. спрямо разчетите за велоалеи от предходен период!
Така се налага изводът, че намерението за изграждане на 18 бр. велоалеи е неизпълнимо според сравнението между Капиталовата програма на бюджет 2019 и Програмата за развитие на велосипедния транспорт 2016-2019 г.

Предложения за корекция на проектобюджет на СО за 2019 г.:

1. Предвидените за изграждане велосипедни алеи да бъдат посочени с тяхното местоположение в Капиталовата програма (или приложение, неразделна част от нея) и със средствата предвидени за изграждането на всяка от тях.
2. В полето “Сметна стойност/Усвоено” към перото за велосипедните алеи да бъде вписана коректна обща сума, отговаряща на необходимата за изграждането на дължината велотрасета, заложени в Капиталовата програма, както и усвоеното до момента (ако има такова).

В предходни години също са давани гръмки заявки за изграждане на велоалеи. За съжаление, намеренията или не се осъществяват, или се отлагат, или изграденото е некачествено и опасно както за велосипедистите, така и за останалите участници в движението.
Използваме случая да припомним публичните обещания на Кмета, г-жа Фандъкова, че всички проекти за велосипедни алеи ще бъдат разглеждани преди изпълнението им заедно с велосипедни организации. Това е записано и в Решение на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към Столичния общински съвет с Протокол 37/19.01.2017 г. Проекти за нови 18 велоалеи досега не са били предоставяни за разглеждане на велосипедни и други заинтересовани организации в София. Именно работата на общинските специалисти заедно и в диалог с гражданите-ползватели на инфраструктурата, може да подобри качеството на проектите и да доведе до по-адекватно изграждане на велосипедните алеи. Само с безопасна, непрекъсната и удобна велосипедна инфраструктура може да се постигне реално увеличение на броя на пътуванията с велосипед. Изградените по опасен и неизползваем начин велоалеи са прахосани бюджетни средства и това трябва да се промени.
Разгледайте и вие проекто-бюджета на Столична община, изразете мнение или посетете общественото обсъждане на 11 януари.

Общо прочитания 4382 , 1 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: