2013
11.08

Сдружение Велоеволюция ще реализира мащабен проект за създаване на Национална велосипедна мрежа

eea_grants_jpg_4642_1Сдружение Велоеволюция стартира работа по проект „Национална велосипедна мрежа” по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП – 2014 г. Основна цел на проекта е създаването на национална мрежа от велосипедни организации в от различни градове в страната. Срокът за реализирането на този проект е в рамките на 14 месеца.

Проектът „Национална велосипедна мрежа” ще реализира създаването на мрежа от ангажирани велосипедни организации в градове в страната и изграждането на мотивирани групи за работа по решаването на проблеми от местно и национално значение за развитието на велосипедния транспорт. Проектът ще стартира с провеждането на редица срещи на местно ниво с екипа на сдружение Велоеволюция, като един от най-ефективните методи за комуникиране и създаване на подобна мащабна идея.

За да има ефективна комуникация между отделните организации, които ще се включат в Националната велосипедна мрежа, ще се изгради комплекс от онлайн инструменти за комуникиране и споделяне на информация, които ще са в услуга на организациите.

Заедно с партньорите ни от велоклуб „Устрем” ще разработим методология за безопасно придвижване с велосипед в градска среда, както и ще разпишем ръководство за нейното прилагане. Предоставянето на тази методология на сдруженията, част от националната мрежа ще бъде голяма крачка, която ще помогне тези организации по-ефективно да комуникират с граждани и доброволци по въпросите на безопасното градско велосипедиране.

В средата на лятото ще бъде проведена национална среща – сбор на всички организации, заявили желание да бъдат част от Националната велосипедна мрежа. Там организациите ще имат възможност да се запознаят, да обменят опит, да се комуникира и развие необходимостта от мрежа между велосипедните организации с възможност за реакции на национално ниво. Ще се проведат и обучения за прилагане на методологията за безопасно градско велосипедиране.

Актуална информация за развитието на проект „Национална велосипедна мрежа” ще може поетапно да бъде намирана на сайта на сдружение Велоеволюция – projects.velobg.org

*„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение Велоеволюция и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

Общо прочитания 3288 , 1 прочитания днес