2019
10.25

Предизборната велосипедна равносметка няма да започнем с обещанията за светлото велосипедно бъдеще.

Ще помълчим в памет на загиналите велосипедисти. В последните две седмици в София имаше два фатални инцидента с велосипедисти. Миналата година на 14 септември запалихме свещи пред сградата на МВР отново по повод на няколко фатални с велосипедисти инцидента. Тогава ни обещаха промени в ЗДвП до края на септември, миналия септември, които още не виждаме наяве. 

Затова ще очакваме не само кметовете, а всички институции в България най-сетне да заработят в полза на пътната безопасност на най-уязвимите участници – пешеходците и велосипедистите! Ще очакваме решения, а не оправдания как не може да стане. Ще очакваме местната власт да дава предложения за подобряването на нормативната уредба в България, а не да гъне решенията си по неудобни за нея норми. Ще очакваме анализ на неуспехите и промени, вкл. административни, които да не допускат повтарянето на грешките. Ще очакваме велотрасетата да се проектират за многото велосипедисти, които ще я ползват, а не за малкото, които се виждат през прозореца на автомобила. Задължително ще е велосипедната инфраструктура да бъде безопасна за деца. 8-80 cities.

Помним празните обещания, ще ги припомняме и ще учим хората да не ги приемат за нормалност, а да изискват да се случат. Велоалея до 54 СОУ „Иван Рилски“ беше обещана на децата след техен протест, скрепено с решение на СОС през февруари 2016 г. Велоалея по бул.“Рожен“ е заложена в Програмата за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община 2016-2019 г., където е предвидена за изпълнение през 2017-2018 г. На бул.“Рожен“ преди дни загина Константин Касабов, опитен велосипедист. Към днешна дата в района на кв.Надежда е изградена само велоалеята по бул.“Ломско шосе“, която завършва изключително опасно в насрещното движение. Това е само един от многото случаи на обещано, заложено за изпълнение, непланирано и нереализирано.

В предизборната програма на настоящия кмет за 2015 г. бяха обещани 200 км велоалеи. Направи се Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община 2016-2019 г., където се предвиждат за изпълнение 122 км велотрасета като до 2015 са изпълнени 50 км. За периода 2016-2019 г. има пуснати в експлоатация 10 км!

Това е равносметката за велосипедните трасета в нашите очи за периода 2015-2019:
обещани 200 км, предвидени нови 122 км, изпълнени 11 км и налични 52 км в края на 2019 г. Така сме постигнали половината от обещаните 100 км до 2015 г. Движим с закъснение от планираното. Изпълнените велоалеи за 2019 г. са 0 км с бюджет от 7 млн.лв.

Бюджет за изпълнение на 18 бр. велоалеи за 2019 г.* 7 млн. лв (2 млн. от заем)
Изпълнени велотрасета през 2019 г. (започната е 1 велоалея) 0 км
Предизборно обещание за мандат 2015-2019 200 км общо
Програма за развитие на велосипедния транспорт 2016-2019 122 км нови велотрасета
Изпълнено за мандат 2015-2019 11 км (19 км) ***
В процес на изграждане към 2019 г. 8 км
Общо велоатрасета в края на 2019г., пуснати в експлоатация** 52 км (74 км) ***
Предизборно обещание за мандат 2011-2014 100 км общо
Програма за развитие на велосипедния транспорт 2012-2015 77 км нови велотрасета
Изпълнено за мандат 2011-2015 23 км (35 км) ***
Общо велоатрасета в края на 2015г. 40 км (55 км) ***

* През 2019 г за първи път има самостоятелно перо за велосипедни алеи. Въпреки настояването на сдружение „Велоеволюция“ , те не бяха изброени поименно, както това е направено с улиците.

** по данни от карта на изпълнените велотрасета на ОП „Софпроект – ОГП“ – https://gis.sofproect.com/. Има разминаване между реално изпълнените км и отчетеното за изпълнено през 2015 г.

*** Основната стойност е дължината на велотрасето – т.е. колко км от уличната мрежа се покрива. В скоби е показана общата дължината на инфраструктурата, включваща всяка от еднопосочните велоалеи (т.е. 1 км улица с еднопосочни велоалеи от двете страни = 2 км)

През юни месец с решение Nо.379/27.06.2019 г. на Столичен общински съвет се прие План за устойчива градска мобилност на град София 2019. В него до 2035 г. има предложени 92 км за главна велосипедна мрежа, 112 км за довеждащи и 92 км за рекреационни велосипедни трасета. Планът за устойчива градска мобилност все още не е публичен и не е изработен план за действие за осъществяването му. Ще следим какво ще се случи с него,  за да не се затрупа в нечие чекмедже, както се случи с Генералния план за организация на движението на СО от 2010 г.

Напомняме, че София все още няма цялостен план за велосипедна мрежа. Велоалеите в действащия общ устройствен план са разпокъсани, някои от тях вече са невъзможни за изпълнение. Велосипедните алеи в Плана за устойчива градска мобилност 2019 не са пълноценна мрежа с необходимата гъстота на велотрасетата, а са ограничени от времевата рамка на проекета – до 2035 г. Липсата на цялостен велосипеден план е изключително важен проблем, защото велосипедните трасета не се залагат в устройствените и комуникационните планове  – в различните подробни устройствени планове (ПУП) се залагат велотрасета, които често нямат връзка с ПУП в съседните квартали и за които не се знае каква е ролята им в общата велосипедна мрежа на града. Няма пречка проучвателни работа по веломрежата да започнат веднага и да се започне процедура за изготвяне на нов общ устройствен план на Столична община.

Дискусията с петима кандидат-кметове, организирана от Института по пътна безопасност на 11.10.2019 г., постигна една важна цел – независимо кой ще е следващия кмет на София да се постигнат общи цели в областта на транспорта и пътната безопасност. Така четирима от кандидат-кметовете обещаха да работят в посока:

  1. Да се изготвя одит на пътната безопасност на пътната инфраструктура и на проектите за нея;
  2. Да се отворят данните за ПТП на територията на Столична община, както и проектите за инфраструктурата да са публично достъпни;
  3. Да се изработи нов Генерален план за организация на движението и нов комуникационно-трансопортен план;
  4. Намаляване на автомобилите в центъра и подобряване на алтернативните начини на придвижване;
  5. Подобряване на условията на труд и квалификацията на водачите на обществения транспорт;
  6. Продължаване на работата на Експертния консултативен съвет по пътна безопасност;
  7. Включване на експерти от НПО с право на глас в постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението („малката транспортна комисия“);
  8. Обединяване на центровете за управление на трафика (ЦГМ, Метрополитен, Столичен Електротранспорт и др.);
  9. Да се изготвят комуникационни анализи на сградите (и сега се изготвят за някои сгради);
  10. Да се създаде нов транспортен модел на града (има се предвид транспортно моделиране и събиране на неохбходимите данни).

София има нужда от РЕВОЛЮЦИЯ. Нов подход в планирането. Смели решения. София има нужда от кмет, който да му стиска да работи за „София – град за хората“. Който не го е страх да загуби поста. Този кмет няма да бъде обичан от всички. Да търси решения, да анализира, да обсъжда, да греши, да анализира грешките, да търси решения. Но да знае коя е вярната посока.
През 1998 г. Богота, Колумбия, намери такъв кмет. Енрике Пенялоса построи 300 км велоалеи и направи революция в обществения транспорт като въведе високоскоростните автобуси – за 3 годишен мандат. Ню Йорк направи също революция сред най-автомобилната нация като целите или половината от платното на знакови булеварди и площади се превърнаха в места за рекреация и велоалеи с план от 2008 г. Сега сме 2019 г. и в работни групи в Столична община обсъждаме защо тротоарът пред входа на Софийската математическа гимназия не може да е широк 30 см.

Гласувай на 27.10.2019 г.!

Общо прочитания 3462 , 2 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: