2014
01.03

Относно:  мотивите за уволнение на комисар Богдан Милчев от поста началник на СДВР

Уважаеми господин Министър,

Уважаеми дами и господа,

С настоящото писмо сдружение „Велоеволюция“ изразява несъгласие по отношение уволнението на комисар Богдан Милчев от поста началник на СДВР.

Причината „Велоеволюция“ да се обяви в защита на комисар Милчев  е ползотворното сътрудничество, което нашата организация и ръководената от комисар Милчев структура реализирахме през 2013 г.

Ето защо сме изключително изненадани и силно възмутени от мотивите и подходът, чрез които се налага неговото уволнение, а именно:

1. Мотивите

През последните няколко седмици с изненада четяхме новините по адрес на комисар Милчев – било му повдигнато обвинение, после бързо било свалено; неговият предшественик спечелил дело срещу МВР за неправомерно пенсиониране и накрая уволнение поради „лоши резултати“ с намеци за недостатъчна борба с корупцията сред пътните полицаи.

Един бърз поглед върху статистиката дори само на тежките ПТП в София през последните 3 години (времето на управление на СДВР от страна на комисар Милчев), показва намаление на броя на ПТП и броя на жертвите в пъти в сравнение с предходни периоди. Само за периода 2009-2010 г. загиналите на пътя са 170, докато през 2011-2013 г. броят е 159 – т.е. виждаме, че броя на загиналите е намален с повече от половина.

Това лош резултат ли е?

Какъв е добрият резултат, който искате да видите, г-н Министър? Молим Ви, споделете с обществеността Вашите цели по отношение на тези търсени резултати, за да може гражданите да си съставим мнение за Вашата политика и за очакванията, които трябва да имаме към СДВР в бъдеще.

Нашето сдружение има реална информация, за работата на г-н Милчев, довела до тези добри, според нас, резултати: интензивно и резултатно сътрудничество с администрацията на Столична община, с граждани и организации представляващи различни целеви групи сред участниците в движението. В резултат на работата му са въведени нови технически методи за контрол, въвеждане на по-интензивен и строг контрол върху пешеходното движение, поставяне на изкуствени неравности за контрол на скоростта на водачите (като резултат от незабавно изпълнение на новата наредба за изкуствените неравности по пътищата), информационни дейности и контрол върху велосипедното движение и т.н. Изброявайки всичко това трябва да сме наясно, че търсените добри резултати за безопасност на движението са отговорност и на други институции освен на СДВР – Столична община по отношение на безопасността на инфраструктурата и МВР заедно със съдебната и законодателната власти по отношение на методите за ефективен контрол върху водачите.

През 2013 г. със съдействието на комисар Милчев и участието на негови служители реализирахме кампания за повишаване безопасността на велосипедистите в София. В резултат на добре проведената кампания „Безопасно с колело“, проведена съвместно със структурите на МВР в още 6 града, „Велоеволюция“ получи приз от Годишните награди за пътна безопасност. Считаме, че зад тази награда стоят и служителите на МВР, включително комисар Милчев. Тук трябва да добавим, че в процеса на организиране на дейностите в София имахме възможност да обменим идеи и виждания с комисар Милчев и добихме впечатления за неговите професионални качества. Той е запознат с добрите европейски практики за безопасност на движението, инициативен началник с широк поглед, реализиращ конкретни успешни действия.

Поради всичко това считаме, че мотивите за уволнение на комисар Богдан Милчев не отговарят на факти и доказана обективна истина, а са параван за други причини за смяна на ръководството на СДВР.

2. Подходът

Изключителна проява на номенклатурна подлост е връчването на заповед за уволнение в навечерието на празници! Не просто защото са празници, а защото поредицата неработни дни може да представлява обективна пречка пред даден служител да потърси справедливост по административен път.

В заключение искаме да поясним, че нашата реакция по отношение на уволнението на комисар Милчев  е най-вече по причина на пореден пример в българския обществен живот на уволнение на доказан професионалист по неясни критерии и скрити причини. Демократичните принципи на управление изискват по-прозрачни методи на кадруване. Това в случая би било една обективна атестация на служителя, а не кратки недомлъвки изразени в разгара на празнична еуфория, когато обществото е по-вероятно да не реагира.

pdf файл на писмото

 

Общо прочитания 3402 , 1 прочитания днес