2013
07.15

Сдружение Велоеволюция ще проведе годишното си общо събрание на:

  • 14 август 2013 г*
  • 19:00 часа
  • ул. “Проф. Никола Михайлов” 12/Синята къща над ресторант “Малкия стадион”

Темите, които ще се разискват, имат горе долу следния ред:

  1. Годишен отчет – запознаване с дейностите на сдружение “Велоеволюция”;
  2. Приемане на нови членове или подновяване на вече такива;
  3. Приемане на промени в състава на Управителния съвет – избиране на председател и членове на УС;
  4. Обсъждане на възможности за привличане на доброволци;
  5. Разни.

* Дата е преместена един ден по-рано, поради много пътуващи хора, заявили желание да дойдат. В месечния бюлетин е публикувана новата дата.

Общо прочитания 2797 , 1 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: