2020
08.16

Общо събрание на Велоеволюция 2020 г.

Сдружение Велоеволюция ще проведе годишното си общо събрание на:

  • 16 септември 2020 г.*
  • от 19:00 часа
  • в ресторант “Братската къща” на ул. “Крим” 986а

Дневният ред за общото събрание е със следните теми:

  1. Приемане на Годишен отчет на дейността на сдружение “Велоеволюция”;
  2. Приемане на нови членове, подновяване на членство;
  3. Приемане на промени в състава на Управителния съвет на сдружението;
  4. Обсъждане на приоритети за дейността на Велоеволюция;
  5. Разни.
Общо прочитания 2588 , 1 прочитания днес