2012
01.17

Община-сумаНа 15 ноември 2011 г. бе отворена схемата BG161РО001/1.5 – 03/2011 “Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” към приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. “Системи за устойчив градски транспорт”.
Пет общини – Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора и Русе, получиха покана да предоставят проектни предложения за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Общият размер на схемата влиза на 203 655 639.43 лева. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 март 2011 г.

Общата стойност на операция “Интегриран градски транспорт” е приблизително 411 210 000 лв. Разликата е за проектите за интегриран градски транспорт на Бургас и София, които са в по-напреднал етап на развитие.

Община Бургас
очаква одобрението от управляващия орган на ОП “Регионално развитие” на три тръжни процедури до края на януари. Техническите задания и документацията са готови и са подадени от общината за съгласуване още през септември 2011 г. Процедурите са за избор на звено за управление на проекта, за проектиране на бързите автобусни линии, автобусните терминали и велосипедната мрежа и за доставка на 67 нови автобуса.
Паралелно се подготвя и тръжната процедура за интелигентни системи за управление на трафика, което включва изграждане на информационни системи по спирките  и в автобусите, управление на светофарите и др.
Проектът за интегриран градски транспорт на Бургас е пилотен. Той бе одобрен от Европейската комисия на 18 август 2011 г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ, одобрен от ЕК, е 51 816 427 евро. От тях 85% са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15% са от националния бюджет. Проектът с общата стойност 67 071 840 евро предвижда набор от мерки за модернизацията на обществения транспорт и насърчаване на предвижването по алтернативни начини, сред които изграждане на четири пешеходни надлеза и двайсеткилометрова мрежа от велосипедни алеи, което е уникално, защото ще предложи цялостно градско решение за достъпност на средата.
Официалният край на проекта е предвиден за 30 ноември 2013 г.

София
е вторият град с подписан договор за предоставяне на безвъзмездна помощ
“Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столичната община” е вторият голям проект в рамките на ОПРР, който е изпратен за одобрение в Европейската комисия. На 23 август официално бе подписан договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът е на обща стойност 62 млн. евро, от които 50 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ. Предвижда се купуване на 50 нови тролейбуса, ремонт на трамвайната линия по бул. “България”, изграждане на нова такава от семинарията до “Дървеница”, инсталиране на 600 информационни табла по спирките, изграждане на интилигентна система за контрол на трафика и др.
Веднага след одобрението на проекта от Европейската комисия, което все още се очаква, ще се обявят тържни процедури за доставка на тролеи и рехабилитация на трамвайната линия по бул. “България”.

109 млн. лв. за интегриран градски транспорт във Варна
Община Варна е внесла апликационната форма в МРРБ, стана ясно в края на миналата година. Проектът за интегриран градски транспорт на Варна е третият, който ще се одобрява от Европейската комисия.
Окончателната стойност на проекта е 109 млн. лв. Предвиденото финансово участие на общината е в размер на 9.5 млн. лв. Проектът се състои от 11 компонента и предвижда закупуване на 28 съчленени и 30 солоавтобуса на дизелово гориво от типа Евро 6, който тепърва ще се налага в границите на ЕС като един от най-екологичните видове транспорт. Ще се купят и 10 солоавтобуси на сгъстен природен газ. Предвижда се изграждане на скоростни бус ленти по маршрута на линия №148 – от “Владиславово” по ул. “Ян Хуняди”, а оттам по бул. “Владислав Варненчик” до Катедралата. По бул. “Сливница” ще се гарантират условия за тролейбусния транспорт. Очаква се за реконструкцията на необходимата инфраструктура, която трябва да обезпечи бързия коридор и велоалеите, да бъдат инвестирани около 30 млн. лв. Предвижда се изграждането и на около 18 км велоалеи.
За реализацията на проекта е необходимо наличието на един превозвач, твърдят от община Варна. За целта през август миналата година общинският съвет взе решение общинското дружество “Градски транспорт” ЕАД да започне преговори с втория превозвач, частната компания”Транстриумф холдинг” АД, за изкупуване на 100% от акциите му. Операцията ще се осъществи с банков заем, гарантиран от община Варна, и се очаква да се реализира през 2012 г.

Проектът в Пловдив е за 24 млн. лв.
Въпреки забавянето община Пловдив успя да внесе проекта на консултантите до 31 август миналата година и получи покана за участие.
Стойността на проекта е 24 млн. евро и включва следните компоненти – система за управление на градския транспорт (СУГТ), спирки и съоръжения по крайните спирки, светофари и контрол, велосипедни алеи, маркетинг и комуникации. Около 2.8 млн. евро са предвидени за изграждане на интелигентна система за управление на трафика –  изграждането на център за управление, подмяната на светофарите на 51 възлови кръстовища, броячи, трафик камери, датчици, сензори и др. 5.3 млн. евро са заложените средства за изграждането на велоалеи,  които ще опасват в 18 лъча града.

Система за управление на обществения транспорт в Плевен
Проектът за интегриран градски транспорт на Плевен е на стойност около 25 млн. евроСредствата ще бъдат инвестирани в подобрения на градския транспорт на града чрез изграждане на система за управление на обществения транспорт, ново тролейбусно депо, разширяване и реконструкции на тролейбусната мрежа, интелигентна
система за управление на трафика, облагородяване на спирките на обществения транспорт, велоалеи и други.

Нова тролейбусна линия и 10 км велоалеи в Стара Загора
Стойността на проекта за интегриран градски транспорт на Стара Загора е 15 млн. евро, а участието на общината е в размер на до 15% от всички средства. Избраният вариант включва закупуване на 14 нови тролейбуса и специализиран автомобил за ремонт и поддръжка на контактната мрежа, модернизация и поддръжка на тролейбусната мрежа във всички нейни участъци и възстановяване на съществуващ участък до гарата. Предвидено е още модернизация и поддръжка на съществуващите пет токоизправителни станции (ТИС), закупуване на оборудване и частичен ремонт на сградата на тролейбусното депо, изграждане на нова тролейбусна линия до кв. “Зора”, строителство на 10 км велоалеи, на 80 тротоарни рампи за хора с увреждания, полагане на пътна хоризонтална маркировка, монтаж на антипаркинг съоръжения, рехабилитация на спирките на градския транспорт, въвеждане на информационна система на спирките на градския транспорт и на автоматична система за таксуване на пътниците.

Източник: stroitelstvo.info

Общо прочитания 4838 , 1 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: