2008
10.24

„По пътеките на Ахрида – завръщане към хармонията между човека и природата” е проект за създаване на зелен коридор в района на Ивайловград на базата на туристически маршрут за велосипеден, конен и пешеходен туризъм. Проектът е вдъхновен от съчетанието между дивата природа и живата традиция на Източни Родопи, в която Сдружение „Селище Зелено Училище” вижда значителен потенциал за развитие на алтернативен, щадящ околната среда туризъм. Проектът си поставя за основна цел да създаде база за опазване и популяризиране на природното и културно наследство в района на община Ивайловград и развитие на икономическия му потенциал, чрез подобряване на условията за развитие на нетрадиционен туризъм.

Маршрутът ще бъде базиран преди всичко на лесно проходими, съществуващи почвени и слабо натоварени асфалтови пътища. Той ще създаде реална връзка между значими културни обекти, населени места с туристически потенциал и защитени, природни местности. Отправна точка на Зеления коридор ще бъде гр. Ивайловград. От туристическият информационен център в града ще могат наемат 5 броя велосипеди за използване по маршрута. Проектът предвижда издаването на пътеводител за зеления коридор с информация за маршрута, културните и природни забележителности и местата за настаняване по неговото протежение.

Зеленият коридор ще бъде открит с Празник на мобилността на 24 и 25-ти октомври на площада в Ивайловград. Той ще включва презентации, прожекции на филми, традиционни игри, музика и премиерен вело-поход по създадения от проекта маршрут.

Проектът се реализира през лятото и есента на 2008 г., с финансовата подкрепа на Фондация “ЕкоОбщност” и фондация “DOEN“. Партньори на Сдружение “Селище Зелено Училище” в изпълнението на проекта са Сдружение “Байкария” и Община Ивайловград.

Снимки и карта на маршрута в сайта на “Селище Зелено Училище“.

Общо прочитания 2814 , 1 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: