2014
11.18

През изминалите години броят на (успешните) обществени системи за наем на градски велосипеди (bike sharing) е надминал 600. Въпреки това не всички градове се справят с осъществяването на подобни проекти. Сравнително често системите за публични велосипеди страдат от неадекватна политическа подкрепа, особено във фазите на проектиране и реализиране.

При успешните проекти един велосипед от системата се използва от 4 до 8 пъти дневно и средно за 1 пътуване на всеки 20-40 жители.

Ключов момент при публичните велосипеди е синергията с обществения транспорт – известният „проблем на последната миля“, състоящ се в преодоляването на разстоянието между спирката на превозното средство и крайната дестинация. Тук публичните велосипеди могат да решат не само транспортния проблем на малки разстояния, но и да доведат до увеличаване на потенциала на градския транспорт като система. Създавайки този вид обединение между дветe форми на транспорт се създава един сериозен конкурент на личния автомобил, както при кратките и средните, така и при дългите пътувания.

Успешни системи като тези в Париж, Ню Йорк, Лондон, Мексико или Барселона имат определено разпределение на станциите в града със съответна гъстота, която отговаря на специфичните нужди на града (инфраструктура, точки на интерес, забележителности, културни особености на населението, гъстота и разпределение на мрежата на градския транспорт и т.н.).

bikesharing-geografische-verteilung-staedte-stationen-fahrradverleihsysteme

Кои са факторите, които предопределят успеха на една система за за обществени велосипеди?

itdp_bikeshare

Гъстота на станциите

При висококачествените и ефективни системи гъстотата на разпределение на станците на кв. км е около 10-16. Това означава средно разстояние между станциите около 300м. Станциите трябва, също така, да бъдат лесно достъпни пеша.

Брой велосипеди на глава от населението

На всеки 1000 жители в пиков час трябва да се падат по 10-30 велосипеда, които са на разположение по станциите. По станции, където има по-натоварен трафик или които се намират на възли на публичния транспорт, броят им трябва да се съобрази с по-високото търсене.

Обхват на системата

В големите градове (> 1 000 000 жители) системата би трябвало да покрива минимум площ от 10 кв. км. Зоната трябва да покрива всички важни изходни и крайни точки на града.

Качество на велосипедите

Велосипедите трябва да бъдат с дълъг експлоатационен живот, сигурни срещу вандализъм и кражба, с атрактивен вид и подходящи за ежедневна употреба. Кошница с твърдо окачване на кормилото е предимство. За да се изпълнят изискванията за превенция на кражба, почти задължително е велосипедите да са с уникален дизайн и части, което силно затруднява препродаването им.

Лесни за използване станции

На първо място станциите задължително трябва да бъдат електронни, т.е. без оператор, с цел системата да функционира денонощно. Процесът на „заемане“ на велосипед трябва да е максимално опростен. Заплащането и връщането на колелото трябва да имат елементарен интерфейс, комбинирано с автоматична система за заключване. Важно е също системата да притежава опция за мониторинг в реално време, за да е възможно да бъде следено нивото на натовареност на различните станции и да се правят навременни корекции.

Източник: http://www.zukunft-mobilitaet.net

Превод и адаптация: Цветан Колев

Общо прочитания 3721 , 1 прочитания днес

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: